Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Herné ratingy – Naozaj na veku nezáleží? | BLOG

Videoherné ratingy ako PEGI alebo ESRB už dlhé roky radia či sú mediálne kúsky vhodné pre naše decká. Avšak ich povchnosť a zastaranosť nereflektujú úplne krok doby, komplexnosť mediálnej tvorby prípadne osobnostné predpokady našich najmenších tak aby sa na ne dalo s určitosťou spolahnúť.

Náš dvorný psychológ Miško si preto pripravil pre vás vlastnú interpretáciu takýchto hodnotení a vysvetlí prečo sa neoplatí spoliehať sa iba na vekové odporúčanie aké poznáme dnes.

Môžu sa hrať mladšie decká hry aj pre starších? Naozaj je to len o násilí a nevhodných témach? Ako sa rozprávať s deťmi o nevhodných hrách a ako tomuto celému dáva kontext rodič sám?

Odkiaľ sa vzali ratingy?

Ratingy vznikli v dobe kedy videohry ale aj iné médiá nemali ešte takú komplexnosť. Dalo sa do istej miery spoľahnúť na to že keď hry obsahovali sex a násilie, tak aj ich všeobecné spracovanie sa bude točiť v zásade iba okolo týchto tém. Dnes už však aj dospelácke mediálne kúsky prinášajú zaujímavé témy, ktoré môžu byť vhodné aj pre decká. Vďaka technickému pokroku je možné spracúvať náročné témy napríklad histórie tak aby to bolo pochopiteľné a lákave aj pre široké masy. Konieckoncov deti sa sami dostávajú do kontaktu so zdanlivo nevhodnými témami aj bez rodičovského vedomia.

Dôležitejšie ako nejaké číslo udávajúce vek je totiž kontext v akom deti obsah a médiá konzumujú. Tento kontext je častokrát diktovaný samotnými médiami, ktoré veľmi nemyslia na citlivosť alebo hlbšie vysvetlenie niektorých pojmov a skutočností. Internet je pre všetkých, vždy a hneď. Deti sa po ňom každý deň aktívne pohybujú a potom im častokrát uniká pravá podstata obsahu a aj dospelé témy tak vnímaju cez prizmu detských očí.

Preto je v dnešnej dobe oveľa dôležitejšie sa bližšie zaujímať o obsah, s ktorým sa naše decká stretávajú. Zakazovanie je neudržateľné a takisto môže deti oberať o kamarátov alebo spoločenské vyžitie.

“Veď mami, všetci spolužiaci sa to hrajú, prečo ja nemôžem?”

Výchova rovesníkov je jedna vec ale hej, prečo vlastne nemôžeš? Lebo máš menej rokov ako číselko na krabičke? Hry sa totiž podľa týchto ratingov zoraďujú na základe tém ktoré boli predurčené. Je v hre vizuálne násilie? V tom prípade treba mať aspoň 15 rokov! Ale to že hra dokáže krásne ukázať udalosti druhej svetovej vojny, migrácie alebo utláčania slabších, už rating neodkomunikuje. Preto je dôležité vstupovať do hrania detí svojou aktívnou diskusiou, otázkami a dovysvetlovávaním kontextu komplikovaných tém.

Netreba sa sústrediť len na negatíva ktoré nám médiá prinášajú pretože pozitív je častokrát viac a sú silnejšie. Tieto pozitívne témy, ak sú deckám podávané v správnom kontexte rodičmi alebo učiteľmi dokážu byť veľmi prínosné a skoro vždy prevážia aj samotné negatíva ktoré bez kontextu naozaj môžu uškodiť.

Všetko zlé je na niečo dobré

Vo všeobecnosti teda platí že sa v dnešnej dobe neoplatí spoliehať na vekové ratingy hier, kníh alebo filmov. Nezabúdajte na to že hrám decká rozumejú lepšie ako vy. Zakazovanie na základe čísla vám u nich neprejde. Ak sa vám zdá hra nevhodná pre vaše dieťa ale ono si ju aj tak veľmi prosí hrať, zvážte či sa náhodou nenachádza vo vnútri aj niečo poučné. Témy vďaka ktorým naučíte dieťa niečo nové, alebo témy kde sa stanete pomocnou rukou pri vysvetlovaní. Zároveň máte jedinečnú príležitosť na zblíženie sa s koníčkom vašich detí.

Samozrejme hry sú aj veľmi hlúpe a niektoré naozaj neponúkajú nič čo by mohlo decká obohatiť. V takom prípade diskutujte. Spýtajte sa prečo sa chcú hru hrať, čo je na tom také lákavé a či neexistuje nejaká alternatíva ktorá je vhodnejšia. Skúste ich presvedčiť, konfrontujte ich s nevhodnosťou obsahu. Možno sami pochopia že sa oplatí na tento titul počkať alebo že si majú zahrať niečo iné.

Viac o tejto téme sme sa porozprávali práve na podcaste, určite zvážte vypočutie ak je toto téma u vás doma. Psychológ Miško sa vedeckejšie povenoval ratingom aj vo svojom článku na webe Vlcata.sk kde sa dozviete ktoré oblasti hry rozvíjajú alebo na čo sa treba sústrediť pri hodnotení vhodnosti pre deti.

Ak vás téma zaujíma aj viac do hĺbky prikladáme aj v podcaste spomínanú štúdiu mediálnych ratingov od Damiana Feliniho. Páči sa.

Celý podcast si pozrite tu:

Naozaj na veku nezáleží? | Videoherná Výchova

Videoherné vychovávanie nájdete aj na