Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Videohry s náučným dopadom | Veronika Golianová a Jakub Žaludko, Impact Games | Podcast

U nás vo výchove hrdo hlásame že všetky videohry sú nejakým spôsobom náučné. Avšak ak sa už od začiatku vývoja myslí na to že sa hra bude používať napríklad počas vyučovania, možnosti sú naozaj neobmedzené.

Impact Games je občianske združenie ktoré v spolupráci s učitelmi a učitelkami, developermi a žiakmi, tvorí a odporúča vzdelávacie hry pokrývajúce rôzne spoločenské, kultúrne a historické témy. A vďaka ich jednoduchosti, priamočiarosti a krátkej dobe hrania sú výborne použiteľné napríklad aj počas jednej vyučovacej hodiny.

Veronika a Jakub sú co-CEOs tejto organizácie a nám porozprávali ako sa takéto hry tvoria, ako spolupracujú s odborníkmi alebo ako si vyberajú témy ktoré chcú gamifikačne pokrývať. Porozprávali nám aj o pozitívnych a praktických príkladoch kedy videohry výborne doplnili učivo alebo aj o tom ako sa môžete vy zapojiť do vývoja, ak vám záleží na gamifikácii školstva a interaktívnom vyučovaní.

Ak ste učitelia, rodičia alebo aj iba videoherní nadšenci, určite sledujte Impact Games a ich kuratelný portál Gamifactory kde nájdete kúsok, ktorý využijete pri výchove alebo výučbe. Doslova Videoherná Výchova!

Impact Games sledujte tu:
https://www.gamifactory.eu/
https://www.impactgames.eu/

Videoherné vychovávanie nájdete aj na

Tento podcast vzniká aj za podpory fondu SK NIC. Ďakujeme!