Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Darujte 2%

Darujte 2%

z dane pre Hemisféru!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

✔ rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
✔ poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
✔ podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Ako na to? Údaje o nás, ktoré potrebujete:

Názov: Hemisféra ľavá o.z.
IČO: 52630226
Adresa: Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava
Právna forma: nezisková organizácia

Tlačivá

Som zamestnanec

(váš zamestnávateľ bude robiť daňové priznanie za vás)

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE PRE ZAMESTNANCA

Daňové priznanie si robím sám

(ste zamestnaný, ale daňové priznanie si podávate sami – napr. v priebehu roka ste mali súčasne viac zamestnaní, SZČO a pod.)

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu A:

Elektronický formulár – môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu A nájdete na tomto linku.

Upozornenie: elektronické formuláre sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne.

Som právnická osoba

(ste spoločnosť, firma a pod.)

Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov: OIZ – osobná internetová zóna.

Ak si chcete pozrieť ako vyzerajú tlačivá v pdf: