Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Kurzy vývoja PC hier

ukážková lekcia online

Vyplnením prihlasovacieho formulára záväzne potvrdzujete účasť Vášho dieťaťa na bezplatnej ukážkovej lekcii. Prijatie prihlášky Vám potvrdíme e-mailom, kde nájdete bližšie informácie nevyhnutné k samotnej účasti.
  • deti od 8 do 15 rokov (spodná hranica 3.ročník ZŠ)
  • ČAS – od 17:30 do 19:30 (20 min prestávka)
  • lekcia online – ZOOM
  • priestor na otázky pre rodičov – na konci lekcie
  • v prípade hraničnej kapacity, Vám navrhneme iný termín 
Hemisféra organizuje kurzy vývoja počítačových hier online aj prezenčne už 7 rokov. Na kurzoch sa deti venujú hernej grafike, programovaniu a hernému dizajnu. Na ukážkovej lekcii sa dieťa zoznámi so základnými nástrojmi a spôsobom výučby. Po jej absolvovaní sa môže rozhodnúť pre niektorý z produktov, ktoré sú aktuálne v ponuke.
Na doplňujúce otázky Vám odpovieme na adrese [email protected].
Tešíme sa na Vás a Vaše deti.
Team Hemisféra.