Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Image Alt

O nás

Čo je to Hemisféra?

Hemisféra je vzdelávacia platforma pre deti a mladých, ale tiež je to priestor slobody, kreativity a zábavy. Formou hry deti prekonávajú výzvy či zadania, a tak objavujú svoje schopnosti v rôznych smeroch.

Kreatívna platforma pre mladé talenty

Hemisféra ľavá o.z. sa venuje už skoro 10 rokov vzdelávaniu detí a dospelých v oblasti digitálnych technológií. Vytvorila komplexnú vzdelávaciu platformu v oblasti herného vývoja a združuje široké spektrum ľudí, ktorí sa venujú nielen tvorbe počítačových hier.

Vzdelávacie kurzy

Základným pilierom portfólia aktivít združenia sú kurzy vývoja počítačových hier pre deti od 8 do 15 rokov. Kurzy prebiehajú prezenčne na školách (kurz GameCraft) aj v online priestore (GameCraft Online a krátke kurzy Vytvor si hru) kde sa pohybuje cca 300 detí ročne z celého Slovenska. Vzdelávanie je postavené na individuálnom prístupe lektora a využívaní unikátneho gamifikačného systému.

Letné aktivity

V letných mesiacoch Hemisféra organizuje detské denné tábory GameCamp / 8 – 15 r (Bratislava, Žilina, Prešov, Košice), letnú školu TechArt Camp / 13 – 18 r (Bratislava), letnú školu tvorby hier pre študentov a mladých dospelých Summer Game Dev a pripravuje ďalšie projekty. Na týchto letných projektoch sa pohybuje okolo 600 účastníkov.

Vzdelávanie dospelých a profesionálov

Pri vzdelávaní mládeže a mladých dospelých na kurzoch LevelUp a LevelUp Your Skills spolupracuje s profesionálmi z najznámejších herných štúdií na Slovensku (cca 100 študentov ročne). Vo vzdelávacích projektoch B2B aktívne vzdelávame profesionálov z herných štúdií a iných odvetví.

Zároveň sa snaží vzdelávať aj širšiu verejnosť prostredníctvom podcastu Videoherná výchova, ktorý je najmä pre rodičov a herných nadšencov, ktorí chcú lepšie porozumieť hrám a deťom.

Vízia Hemisféry

V krátkodobej aj dlhodobej vízii má Hemisféra záujem rozširovať svoje aktivity do ďalších miest na Slovensku (aktuálne Bratislava, Trnava, Pezinok, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice), hľadať nové finančné zdroje, neustále zlepšovať kvalitu výučby a nakoniec zvýšiť dostupnosť digitálneho vzdelávania aj pre minoritné skupiny.

CEO spoločnosti Hemisféra a diplomovaný pedagóg (anglický jazyk, informatika). Venuje sa vzdelávaniu detí a dospelých už 5 rokov. Má pod palcom koncept odborného vzdelávania v Hemisfére a jeho smerovanie. Svoje pedagogické skúsenosti zbiera a odovzdáva na UCM v Trnave, VŠMU v Bratislave, či SPŠE Hálova v Bratislave. Je autorom osnov nového akreditovaného stredoškolského študijného odboru - Programovanie Digitálnych Technológií PDT. Participoval na mnohých projektoch v oblasti herného priemyslu ako GameDays, AnimeShow, Comic Salon, UniCon. Je neunavným tvorcom inovatívnych riešení, inšpiratívnym vzorom vo vytrvalosti a vášnivým hráčom spoločenských a počítačových hier.

Kreatívna platforma pre mladé talenty

Hemisféra ľavá o.z. sa venuje už skoro 10 rokov vzdelávaniu detí a dospelých v oblasti digitálnych technológií. Vytvorila komplexnú vzdelávaciu platformu v oblasti herného vývoja a združuje široké spektrum ľudí, ktorí sa venujú nielen tvorbe počítačových hier.

Vzdelávacie kurzy

Základným pilierom portfólia aktivít združenia sú kurzy vývoja počítačových hier pre deti od 8 do 15 rokov. Kurzy prebiehajú prezenčne na školách (kurz GameCraft) aj v online priestore (GameCraft Online a krátke kurzy Vytvor si hru) kde sa pohybuje cca 300 detí ročne z celého Slovenska. Vzdelávanie je postavené na individuálnom prístupe lektora a využívaní unikátneho gamifikačného systému.

Letné aktivity

V letných mesiacoch Hemisféra organizuje detské denné tábory GameCamp / 8 – 15 r (Bratislava, Žilina, Prešov, Košice), letnú školu TechArt Camp / 13 – 18 r (Bratislava), letnú školu tvorby hier pre študentov a mladých dospelých Summer Game Dev a pripravuje ďalšie projekty. Na týchto letných projektoch sa pohybuje okolo 600 účastníkov.

Vzdelávanie dospelých a profesionálov

Pri vzdelávaní mládeže a mladých dospelých na kurzoch LevelUp a LevelUp Your Skills spolupracuje s profesionálmi z najznámejších herných štúdií na Slovensku (cca 100 študentov ročne). Vo vzdelávacích projektoch B2B aktívne vzdelávame profesionálov z herných štúdií a iných odvetví.

Zároveň sa snaží vzdelávať aj širšiu verejnosť prostredníctvom podcastu Videoherná výchova, ktorý je najmä pre rodičov a herných nadšencov, ktorí chcú lepšie porozumieť hrám a deťom.

Vízia Hemisféry

V krátkodobej aj dlhodobej vízii má Hemisféra záujem rozširovať svoje aktivity do ďalších miest na Slovensku (aktuálne Bratislava, Trnava, Pezinok, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice), hľadať nové finančné zdroje, neustále zlepšovať kvalitu výučby a nakoniec zvýšiť dostupnosť digitálneho vzdelávania aj pre minoritné skupiny.

SPOZNAJ NÁŠ TÍM 💚

Ján Kožlej, CEO

Janči je inovátor a stará sa, aby sme držali krok s IT sférou a moderným vzdelávaním

Kto je Janči?

CEO spoločnosti Hemisféra a diplomovaný pedagóg (anglický jazyk, informatika). Venuje sa vzdelávaniu detí a dospelých už 5 rokov. Má pod palcom koncept odborného vzdelávania v Hemisfére a jeho smerovanie. Svoje pedagogické skúsenosti zbiera a odovzdáva na UCM v Trnave, VŠMU v Bratislave, či SPŠE Hálova v Bratislave. Je autorom osnov nového akreditovaného stredoškolského študijného odboru – Programovanie Digitálnych Technológií PDT. Participoval na mnohých projektoch v oblasti herného priemyslu ako GameDays, AnimeShow, Comic Salon, UniCon. Je neúnavným tvorcom inovatívnych riešení, inšpiratívnym vzorom vo vytrvalosti a vášnivým hráčom spoločenských a počítačových hier.

Daniela Šicková

Danka dohliada na tím a stará sa o dobré vzťahy so školami a partnerskými organizáciami

Kto je Danka?

Danka je v tíme Hemisféry služobne najstaršia, má bohaté skúsenosti s komunikáciou. Je zapojená do manažmentu projektov, stratégie a komunikácie. Napĺňa ju zmysluplná práca vo vzdelávaní a inšpiruje ju spolupráca s talentovanými ľuďmi. Je mamou v tíme, záleží jej na kvalite, poctivosti, spokojnosti a vzájomnom rešpekte. Danka verí, že „keď chceš niečo zmeniť, musíš začať od seba“.

Jakub Hromník

Jakub velí lektorom a stará sa, aby bol lektorský tím spokojný a pripravený na všetko!

Kto je Jakub?

Jakub je najnovšia posila v tíme. Do Hemisféry ho priviedla láska k hrám a chuť meniť veci k lepšiemu. Je to od prírody ochotná duša, ktorá chce pomáhať, a tento entuziazmus sa snaží pretaviť aj do svojej práce koordinácie lektorov. Vo voľnom čase rád číta a veľa sa hrá – videohry, stolové hry aj Dračí doupě (teraz je cleric no veľmi mu to nejde). Jeho obľúbený film je The Shawshank Redemption 🙂

Klaudia Tóthová

Klaudi odpovedá na otázky rodičov a stará sa o administratívu a dobrú organizáciu kurzov

Kto je Klaudi?

Klaudia je organizačný kúzelník, takže sme radi, že sa v Hemisfére stará o všetku našu administratívu a hladký priebeh kurzov. Je to zároveň osôbka, ktorá Vám dvíha telefón a odpisuje na otázky a snaží sa čo najlepšie poradiť a pomôcť. Do Hemisféry ju priviedla láska k vzdelávaniu, dlhodobo sa venuje aj učeniu angličtiny, a vo svojom voľnom čase rada chodí do prírody a číta sci-fi/fantasy príbehy, najradšej od Becky Chambersovej 🙂

Nikita Lužáková

Niki sa stará o sociálne siete a tiež aby naše podujatia dobre prebehli

Kto je Nikita?

Niki je práca s deťmi blízka, vyštudovala pedagogickú strednú školu a od leta 2022 deti lektoruje na táboroch aj na kurzoch v Bratislave. Vďaka svojej všestrannosti sa zapájala do rôznych aktivít od koordinácie lektorov cez eventy až po sociálne siete, čomu sa venuje teraz. To ju baví, pretože to má blízko k štúdiu na UCM v Trnave. Medzi jej záľuby patrí čítanie, vzdelávanie sa a samozrejme hranie hier!

Naše projekty