Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Image Alt

O nás

Čo je to Hemisféra?

Hemisféra je vzdelávacia platforma pre deti a mladých, ale tiež je to priestor slobody, kreativity a zábavy. Formou hry deti prekonávajú výzvy či zadania, a tak objavujú svoje schopnosti v rôznych smeroch.

Čo je to Hemisféra?

Hemisféra je vzdelávacia platforma pre deti a mladých, ale tiež je to priestor slobody, kreativity a zábavy. Formou hry deti prekonávajú výzvy či zadania, a tak objavujú svoje schopnosti v rôznych smeroch.
Programovanie 0
Grafika 0
Gamedizajn 0
Vývoj aplikácii 0

Kreatívna škola pre mladé talenty

Hemisféra ľavá o.z. sa venuje už sedem rokov vzdelávaniu detí a dospelých v oblasti digitálnych technológií. Vytvorila komplexnú vzdelávaciu platformu v oblasti herného vývoja a združuje široké spektrum ľudí, ktorí sa venujú nielen tvorbe počítačových hier.

Základným pilierom portfólia aktivít združenia sú kurzy vývoja počítačových hier pre deti od 8 do 15 rokov – GameCraft, ktoré prebiehajú prezenčne na školách aj v online priestore (cca 300 detí ročne z celého Slovenska). Vzdelávanie je postavené na individuálnom prístupe lektora a využívaní unikátneho gamifikačného systému.

V letných mesiacoch Hemisféra organizuje detské denné tábory GameCamp / 8-15r (Bratislava, Žilina, Košice, Prešov), TechArt Camp / 13-18r (Bratislava), Letná škola – Vytvor si hru / 8-19r (Bratislava, Košice) a letnú školu tvorby hier pre študentov a mladých dospelých Summer Game Dev. Na letných projektoch sa pohybuje počet účastníkov okolo 400.

Pri vzdelávaní mládeže a mladých dospelých na kurzoch LevelUp a LevelUp Your Skills spolupracujeme s profesionálmi z najznámejších herných štúdií na Slovensku (cca 100 študentov ročne). Vo vzdelávacích projektoch B2B aktívne vzdelávame profesionálov z herných štúdií.

V krátkodobej aj dlhodobej vízii má Hemisféra záujem rozširovať svoje aktivity do ďalších miest na Slovensku, hľadať nové finančné zdroje, neustále zlepšovať kvalitu výučby a nakoniec zvýšiť dostupnosť digitálneho vzdelávania aj pre minoritné skupiny.

Kreatívna škola pre mladé talenty

Hemisféra ľavá o.z. sa venuje už sedem rokov vzdelávaniu detí a dospelých v oblasti digitálnych technológií. Vytvorila komplexnú vzdelávaciu platformu v oblasti herného vývoja a združuje široké spektrum ľudí, ktorí sa venujú nielen tvorbe počítačových hier.

Základným pilierom portfólia aktivít združenia sú kurzy vývoja počítačových hier pre deti od 8 do 15 rokov – GameCraft, ktoré prebiehajú prezenčne na školách aj v online priestore (cca 300 detí ročne z celého Slovenska). Vzdelávanie je postavené na individuálnom prístupe lektora a využívaní unikátneho gamifikačného systému.

V letných mesiacoch Hemisféra organizuje detské denné tábory GameCamp / 8-15r (Bratislava, Žilina), TechArt Camp / 12-17r (Bratislava) a letnú školu tvorby hier pre študentov a mladých dospelých Summer Game Dev. Na letných projektoch sa pohybuje počet účastníkov okolo 400.

Pri vzdelávaní mládeže a mladých dospelých na kurzoch LevelUp a LevelUp Your Skills spolupracujeme s profesionálmi z najznámejších herných štúdií na Slovensku (cca 100 študentov ročne). Vo vzdelávacích projektoch B2B aktívne vzdelávame profesionálov z herných štúdií.

V krátkodobej aj dlhodobej vízii má Hemisféra záujem rozširovať svoje aktivity do ďalších miest na Slovensku, hľadať nové finančné zdroje, neustále zlepšovať kvalitu výučby a nakoniec zvýšiť dostupnosť digitálneho vzdelávania aj pre minoritné skupiny.