Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Mgr. Ján Kožlej

Mgr. Ján Kožlej

Garant

CEO Hemisféry, vášnivý lektor a učiteľ. Jeden z hlavných tvorcov projektu GameCraft.

CEO spoločnosti Hemisféra a diplomovaný pedagóg (anglický jazyk, informatika). Venuje sa vzdelávaniu detí a dospelých už 5 rokov. Má pod palcom koncept odborného vzdelávania v Hemisfére a jeho smerovanie. Svoje pedagogické skúsenosti zbiera a odovzdáva na UCM v Trnave, VŠMU v Bratislave, či SPŠE Hálova v Bratislave. Je autorom osnov nového akreditovaného stredoškolského študijného odboru – Programovanie Digitálnych Technológií PDT. Participoval na mnohých projektoch v oblasti herného priemyslu ako GameDays, AnimeShow, Comic Salon, UniCon. Je neunavným tvorcom inovatívnych riešení, inšpiratívnym vzorom vo vytrvalosti a vášnivým hráčom spoločenských a počítačových hier.