Predaj Vianočných darčekových poukazov je spustený! 

Rozvíjame talenty v umení a technológii

Denný letný tábor v Bratislave

 • originálny koncept vzdelávania
 • spája umenie s technológiami
 • zapája rozum, aj ruky – deti tvoria aj manuálne
 • rozvíja kreativitu univerzálnym spôsobom
 • budúcnosť detí postavíme na rozvoji ich kreativity

TechArt Camp je kreatívne štúdio

Čo je to TechArt Camp?

TechArt Camp je kreatívne štúdio, tvorivý priestor, v ktorom sa deti stretnú pri riešení technických a umeleckých zadaní. Zoznámia sa s reálnym pracovným postupom, kde od prvotnej myšlienky, prejdú celým tvorivým procesom. Vytvoria reálny produkt, ktorý v závere otestujú. Budú pracovať v zmiešaných tímoch, riešiť zadania s rôznym zameraním a náročnosťou pod vedením skúsených lektorov a odborníkov. 

Deti si zvolia svoju profesiu, ktorá odzrkadľuje ich zručnosti či záujmy. Na základe zvolenej profesie budú realizovať zadania, ktoré do nej spadajú. Ak si dieťa napríklad zvoli umeleckú profesiu, môže sa v tábore stretnúť s kreslením, grafickým dizajnom, 3D modelovaním či hudbou alebo storytellingom. Technická profesia v sebe skrýva programovanie, prácu s hardvérom… (viď kompletný zoznam profesií a ich zručností) Tábor je však koncipovaný tak, že napriek výberu svojej profesie, budú deti participovať a komunikovať s kolegami z inej profesie. Kladieme dôraz na budovaní medziodborovej spolupráce. Tábor spája umelecký a technický svet, lebo táto kombinácia je vo svete žiadaná. 

Rozvíjame 2 základné profesijné okruhy:
umelecký a technický

 Art profesia
 • kreslenie
 • grafické techniky
 • modelovanie z hliny, atd…
 • modelovanie v počítači
 • grafický dizajn
 • produktový dizajn
 • textilný dizajn
 • šperk
 • storytelling
 • hudba
 Tech profesia
 • programovanie – arduino
 • práca s hardware a mikrokontrolérmi
 • oboznámenie sa s novými technológiami
 • hackovanie
 • základy elektrotechniky (základné princípy slaboprúdu, čítanie el. obvodov, pochopenie základných komponentov)
 • 3D tlač
 Univerzálne zručnosti
 • rozvoj jemnej motoriky
 • tímová práca
 • osvojenie si pracovného procesu
 • idea, návrh, realizácia, testovanie, feedback
 • komunikatívnosť
 • všeobecné kreatívne myslenie
 • prezentácia a publikovanie vytvoreného diela
 • vystupovanie a komunikácia

Prípravná fáza

  IDEA    ➡   PROJEKT  

Realizačná fáza

  TVORBA    ➡   PRODUKT  

Testovacia fáza

   HRA   

Simulácia kreatívneho štúdia

Účastníci si vyberú jednu z 2 profesií, ktorú budú rozvíjať v rámci
spolupráce v zmiešanom tíme, pri práci na spoločnom projekte hry.

Tvorba hry | Obsah

 • hra pre skutočných hráčov
 • hra v reálnom priestore
 • scenár a príbeh
 • dramaturgia hry
 • fyzické objekty, pomôcky, rekvizity
 • tvorba pravidiel hry
 • definícia hráča

Na deti sú kladené reálne nároky ako pri pracovnom procese, ktorý je ale odľahčený gamifikačnými prvkami.

 • Práca v príjemnej atmosfére a tvorivom duchu s prvkami hravosti.
  Od aktívnej účasti jednotlivcov na zadaniach, závisí úspešnosť výstupov tábora, t.j. hry.
 • Rovnováha medzi uvoľnenou pracovnou atmosférou a tlakom na výkon.  

Hraj sa, uč sa, objavuj

Kde      Zobraziť mapu  

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava

Kto
Deti a mládež od 12 do 17 rokov

Kedy
5 turnusov / 5 dní v týždni
od 6.7.2021 do 28.8.2021

Strava
3x denne (desiata / obed / olovrant)

Čas
Nástup 8:00 – 9:00
Otvorené 8:00 – 17:00
Odchod až do 16:00

Cena
249 €

Zľavy
235 € – súrodenci, kamaráti, viac turnusov

Rekreačný poukaz
Vystavíme Vám faktúru, ktorú si môžete dať preplatiť u zamestnávateľa (karty neakceptujeme)

Hraj sa, uč sa, objavuj

Kde      Zobraziť mapu  

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava

Kto
Deti a mládež od 12 do 17 rokov

Kedy
5 turnusov / 5 dní v týždni
od 6.7.2021 do 28.8.2021

Strava
3x denne (desiata / obed / olovrant)

Čas
Nástup 8:00 – 9:00
Otvorené 8:00 – 17:00
Odchod až do 16:00

Cena
249 €

Zľavy
235 € – súrodenci, kamaráti, viac turnusov

Rekreačný poukaz
Vystavíme Vám faktúru, ktorú si môžete dať preplatiť u zamestnávateľa (karty neakceptujeme)

Čo potrebujete vedieť

Skúsenosti

Už 6 rokov organizujeme letný tábor GameCamp (viac ako 1000 účastníkov).

Program

Program tábora sa odohráva iba v areáli školy.

Team

Skúsení lektori z kurzu Gamecraft a šikovní animátori, 1 animátor/max 7 detí, zdravotník.

Aktivity

Podľa vlastných schopností a zručností si deti vytvoria počas týždňa vlastnú hru (napr. PC hru, stolovú hru, pohybovú hru, pexeso), ktorou sa na konci týždňa pochvália rodičom, viac info.

Hygiena

Sme pripravení dodržiavať všetky usmernenia Úradu regionálneho zdravotníctva, priebežne budeme aktualizovať informácie o súvisiacich podmienkach organizácie (max počet detí, hygienické nariadenia a povinnosti pre organizátora aj zákonného zástupcu dieťaťa).

Platba

Prihlásenie na tábor GameCamp je zatiaľ nezáväzné. Vyplňte prihlášku a miesto máte rezervované. Zálohové faktúry k jednotlivým registráciám Vám odošleme až po finálnom zadefinovaní pravidiel a nariadení pre organizátorov letných táborov príslušnými orgánmi.

Aktuálne turnusy

TechArt Camp

Prihlasovanie na TechArt 2021 je ukončené.

Mohlo by sa Vám páčiť