Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

zo sveta hier Tag

Možno ste už počuli aj v našich končinách o game jamoch. Koniec koncov aj u nás sa tieto súťaže postupne rozširujú. Ale čo vlastne je game jam? Je to vlastne stretnutie herných vývojárov (z rôznych častí vývoja hier – grafika, programovanie, dizajn, zvuk