LevelUp

Brána do sveta
vývoja hier

ONLINE  Modul "Hardskill"  štartujeme po letných prázdninách 


Chceš v budúcnosti robiť to čo ťa zaujíma a baví? Teraz je ten správny čas začať na sebe pracovať.

Tvorbe počítačových hier a virtuálnych svetov sa venujú tie najväčšie kreatívne hlavy tohto sveta.

Level Up ťa pripraví na to, aby si sa k nim mohol pridať. Neváhaj a prihlás sa teraz! Počet miest je obmedzený.

1. ročník 2. ročník

Čo ťa naučíme?

Počas prvého roka sa naučíš rôzne techniky digitálnej tvorby:

- Zoznámiš sa so základnými konceptmi, umeleckými technikami, teóriou, character dizajnom a concept artom.

- Získaš skúsenosti v práci s profesionálnymi 2D a 3D softvérmi, ktoré reprezentujú súčasný biznis štandard.

- Svoje novozískané vedomosti rozvinieš pri tvorbe spoločnej hry, ktorú budeš mať možnosť tvoriť v spolupráci s programátorom a podporou skúsených lektorov.

Čo ťa naučíme?

Počas druhého roka Ti lektori predstavia pokročilé umelecké techniky a teórie, svoje schopnosti budeš ďalej rozvíjať aj v oblasti character dizajnu, či concept artu pri práci s profesionálnymi 2D a 3D softvérmi, ktoré reprezentujú súčasný biznis štandard.

Svoje schopnosti a vedomosti budeš prehlbovať pri tvorbe spoločných herných projektov, dostaneš príležitosť rozvíjať svoj skill v rámci tímovej spolupráce s ďalšíi grafikmi a programátormi a podporou skúsených lektorov.

Čo ťa naučíme?

Počas prvého roka sa naučíš vytvárať hry prostredníctvom enginu Unity3D:

- Zoznámiš sa zo základnými konceptami programovania

- Pomocou jednoduchých projektov sa naučíš pracovať s enginom Unity3D

- Objavíš ďalšie výzvy pri práci na spoločných herných projektoch, na ktorých budeš pracovať v spolupráci s grafikom a podporou skúsených lektorov.

Čo ťa naučíme?

Počas druhého roka budeš ďalej rozvíjať svoje developerské schopnosti prostredníctvom enginu Unity 3D, pričom naši lektori Ti predstavia pokročilé koncepty programovania.

Svoje schopnosti a vedomosti budeš prehlbovať pri tvorbe zložitejších spoločných herných projektov, dostaneš príležitosť rozvíjať svoj skill v rámci tímovej spolupráce s ďalší programátormi a grafikmi a podporou skúsených lektorov.

Spoločná tvorba hier

Súčasťou programu je aj výučba game dizajnu, kreatívnych techník, techník projektového manažmentu a tímovej spolupráce.

Skupina programátorov a skupina grafikov bude počas jednotlivých fáz roka úzko spolupracovať tak, aby si vyskúšali aké je to pracovať na spoločnom projekte.

Harmonogram programu nájdeš tu

Uč sa od skúsenejších

Okrem štandardných hodín, máme pre teba pripravené prednášky ľudí z praxe, networking a rôzne game jamy a komunitné akcie, do ktorých sa budeme zapájať.

Ak budeš usilovný, tak sami lektori ti vedia sprístupniť svoju sieť kontaktov a pracovné príležitosti v praxi.

Po splnení podmienok ukončenia druhého ročníka máš možnosť získať súkromný certifikát garantovaný našimi partnermi.

Lektori so skúsenosťami z praxe

Prečo by kurz odporučil aj CEO najväčšieho slovenského herného štúdia?

Spojiť kreatívne hlavy digitálnych umelcov a logické myslenie programátorov nieje vždy ľahké, ale je to kľúč k úspechu v oblasti tvorby hier. V období keď sme začínali s hrami sme túto súhru museli dlho hľadať. Som rád, že budúci tvorcovia hier to majú zasa o niečo ľahšie vďaka tomu, že existuje vzdelávací program LevelUp, ktorý učí budúcich vývojárov nielen programovanie a grafiku, ale aj to ako vzájomne spolupracovať.

Šimon Šicko, CEO Pixelfederation

Čo o nás hovoria naši študenti?

“Hry ma bavili od ranného veku. LevelUp je dobrá príležitosť pre každého koho bavia hry a chcel by sa do toho zapojiť aj nejako inak ako hráč.”

Jakub Ďuriš

“Najdôležitejšie, čo som som vďaka LeveUpu získal je programátorský mindset. Na priebehu prvého ročníka sa mi páčili aj rôzne eventy a GameJam.”

Pavel Achberger

“Na LevelUp som sa prihlásil pretože som sa chcel naučiť programovať hry a spolupracovať v tíme na projektoch. Odporučil by som ho aj iným študentom, je to dobrá skúsenosť do života, kde sa môžeš naučiť programovať hry.”

Boris Vicena

“Je to dobrý štart, či už do sveta hier alebo pre základy grafiky. Najviac sa mi páčili rôzne prednášky, príležitosť stretnúť sa s ľuďmi z Pixel Federation a získanie kontaktov.”

Kristína Benková

“Mám za sebou aj kurz GameCraft. Na LevelUp som sa prihlásil lebo som sa chcel zlepšiť v programovaní, naučiť sa niečo nové a získať skúsenosti s prácou v tíme.”

Adam Novacsek

“Za najdôležitejšie čo som sa na LevelUpe naučil považujem určite spoluprácu v tíme, time management pri tvorení hier, problem solving a stanovenie si priorít v projekte. Zároveň som vďaka LevelUpu spoznal ľudí v hernom priemysle a navštívil mnoho game related eventov. Najviac sa mi páčilo, že som konečne nebol na tvorbu hry sám, ale že som spoznal 2 ďalších ľudí s ktorými sme pracovali na spoločnom projekte.”

Filip Toma

Info o priebehu kurzov

 • Modul “HardSkill”, štartujeme už čoskoro (podľa počtu predprihlásených študentov) - bude prebiehať ONLINE, prostredníctvom aplikácie ZOOM
 • Program je určený pre študentov a absolventov stredných a vysokých škôl vo veku od 15 do 28 rokov
 • LevelUp predstavuje dvojročný program, ktorý prebieha v niekoľkých moduloch, a ktorý umožňuje študentom po úspešnom absolvovaní druhého ročníka a splnení podmienok v podobe záverečnej skúšky/zadania získať súkromný certifikát garantovaný našimi partnermi
 • Prvý ročník kurzu LevelUp bude prebiehať v troch na seba nadväzujúcich moduloch
 • Prvým modulom je Modul: HardSkill, kde študenti získajú schopnosti a vedomosti potrebné pre prácu na vlastných projektoch
 • V prípade ďalších dvoch modulov ide o Moduly: Project, v rámci ktorých budú študenti v tímoch pracovať na svojich projektoch. V rámci uvedených modulov sa práca na projekte (programátori a grafici spolu) bude striedať s výučbovou časťou (programátori a grafici oddelene)
 • Každý z uvedených modulov trvá tri mesiace
 • Po skončení každého modulu je na rozhodnutí študenta, či bude v kurze pokračovať, a teda či nastúpi do ďalšieho modulu kurzu
 • Prvý modul kurzu (Modul: HardSkill) bude prebiehať 2x do týždňa po 2 hodiny v čase po 16:00 (dni a čas upresníme pred začatím kurzov, na základe toho, aké dni budú študentom vyhovovať). Kurz grafiky aj kurz programovania prebieha na SPŠE Hálova 16 (Petržalka)
 • Ďalšie dva moduly (Modul: Project) budú prebiehať 1x do týždňa po 2 hodiny (výučbová časť) a každú druhú sobotu po 4 hodiny (projektová časť). Výučbová aj projektová časť kurzu LevelUp prebieha na SPŠE Hálová 16 (Petržalka)
 • Lektori budú k študentom pristupovať individuálne. V rámci výučbovej fázy bude na hodine maximálne 15 študentov
 • Moduly prebiehajú od októbra do júna
 • Študenti sa záväzne prihlasujú na jednotlivé moduly (3 mesiace)
 • Celková cena za Modul: HardSkill je 360 €. Uvedenú sumu je možné platiť v mesačných splátkach
 • Celková cena za Modul: Project je 320 €. Uvedenú sumu je možné platiť v mesačných splátkach
 • Ponúkame aj možnosti štipendia: Viac info tu

Kurz obsahuje:

 • V rámci Modulu: HardSkill 2 x 120 min. do týždňa (mimo prázdnin a sviatkov)
 • V rámci Modulu: Project 1 x 60 min. do týždňa a 1 x 240 min. každú druhú sobotu
 • Počítač v rámci učebne so všetkým potrebným vybavením
 • Možnosť online konzultácie s lektorom
 • Dostupnú knižnicu assetov pre tvorbu hier
 • Zapojenie do slovenskej hernej komunity
 • Mentoring tvorby a propagácia vlastnej hry
 • GameJamy a rôzne zaujímavé eventy

Cena za Modul č. 1: HardSkill
360 €
Cena za Modul č. 2: Project
320 €
Cena za Modul č. 3: Project
320 €

Partneri: