Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Návod: Ako vybrať správny IT kurz pre deti a mládež

Kurz GameCraft Online

Deti pracujú v malej skupine v samostatnom režime, t.j. nastúpiť môžu kedykoľvek, postupujú vlastným tempom, pracujú na zadaniach, ktoré ich nasmerujú k špecializácii v hernej grafike alebo programovaní. Lektor lekcie moderuje a motivuje deti k napredovaniu. Kurz nemá spoločné osnovy. Deti sa navzájom inšpirujú práve v zmiešanej skupine študentov s rôznymi zručnosťami. Je to kurz ideálny pre samostatnejšie deti, ktoré už majú nejaké základy, veľa sa pýtajú, sú zvedavé, otvorené v komunikácii a sú prirodzene motivované vzdelávať sa. Na výber je široká ponuka termínov, flexibilita pri nahrádzaní vymeškaných lekcií a zvýhodnená cena pri objednávke do konca školského roka.

Viac info nájdte tu: https://hemisfera.sk/gamecraft-online/

Krátke kurzy Vytvor Si Hru

V ponuke máme balíčky krátkych kurzov určených pre začiatočníkov. Balíček vyberáte podľa veku, v každom si dieťa vytvorí na 4 krátkych kurzoch 4 hry. Kurzy na seba navzájom nadväzujú, výučba je kontinuálna. Deti tak zažijú vývoj hier na všetkých jeho úrovniach tvorby – herná grafika, programovanie, herný dizajn. Učia sa podľa spoločných osnov, takže napredujú spoločne. Kurz sa koná 1x do týždňa a v rámci balíčka trvá cca 12-15 týždňov.

Viac info nájdete tu:

8 – 10 rokov – https://hemisfera.sk/kurz/gamecraft-vytvor-si-hru-scratch-agario/

11 – 14 rokov – https://hemisfera.sk/kurz/gamecraft-vytvor-si-hru-gdevelop-platformovka/

15 – 17 rokov – https://hemisfera.sk/kurz/gamecraft-vytvor-si-hru-unity-playground/

Ak sa po prvých 3 lekciách rozhodnete na ďalej nepokračovať, vrátime Vám uhradenú sumu v plnej výške.

Kurz Moja Prvá Hra

Cenovo veľmi výhodný krátky kurz (iba 3 lekcie, vyberáte podľa veku), kde deti vytvoria na 3 lekciách jednoduchú hru a vyskúšajú si hernú grafiku, programovanie aj herný dizaj. Kurz prebieha podľa spoločných osnov v malých skupinách. Po kurze deti dostanú spätnú väzbu od lektora a môžu sa rozhodnúť či budú pokračovať na kurze GameCraft Online alebo na krátkych kurzoch Vytvor Si Hru. Kurz MPH je zároveň aj súčasťou balíčka kurzov Vytvor Si Hru, t.j. môžete si ho kúpiť samostatne alebo ako súčasť balíčka.

Viac info nájdete tu:

8 – 10 rokov – https://hemisfera.sk/kurz/gamecraft-vytvor-si-hru-scratch-agario/

11 – 14 rokov – https://hemisfera.sk/kurz/gamecraft-vytvor-si-hru-gdevelop-platformovka/

15 – 17 rokov – https://hemisfera.sk/kurz/gamecraft-vytvor-si-hru-unity-playground/

GameCraft – Otázky a odpovede

Darčekové poukazy

Darujte svojim deťom vzdelanie! Využite darčekové poukazy, zistite viac TU!