Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Vytvor si hru | 11 – 13 | Novoročný Bundle

Image Alt

Vytvor si hru | 11 – 13 | Novoročný Bundle

139€
Novoročný balíček 11-13

About this course

Počet kurzov: 4
Dĺžka kurzu
: 13 lekcií
Dĺžka lekcie: 2x 60min.
Počet hodín: 26 hodín
Počet hier: 4 vlastné hry
Cena za 60min: 5,35 €

Čas: 17:30 do 19:30

Ak po prvých 3 lekciách kurz dieťa neosloví, vrátime vám peniaze

1. Moja Prvá Hra – GDevelop Platformovka

3 lekcie

Prvým herným žánrom, ktorému sa dieťa bude na kurze venovať je platformovka. Na lekciách sa bude pracovať v prostredí GDevelop, pomocou ktorého vedia deti vytvárať hry rýchlo a efektívne, zároveň rozvíja ich logické myslenie a učí ich využívať programovacie štruktúry.

Čo sa dieťa na kurze naučí? ◉

Grafika: základy pixel art-u (tvorba jednoduchej postavy, jednoduche prostredie pre hru), základy práce v prostredí Piskel (základné nástroje, nastavenie rozlíšenia, export obrázkov)

Programovanie: základy podmienkového programovania (používanie pred vytvorených správaní objektov, vytváranie nových správaní objektov, programovanie v prostredí GDevelop.

Dizajn levelu: základné princípy dizajnu levelu (vzdialenosť platforiem, dizajn a pohyb nepriateľov, princípy patroly)

2. Vytvor Si Hru – HRA 1 – GDevelop

Vesmírna Strieľačka – 3 lekcie

V rámci kurzu Vytvor Si Hru – HRA 1 vaše dieťa nadviaže na to, čo sa naučilo na kurze Moja prvá hra – GDevelop a rozvinie svoje vedomosti. Dieťa vytvorí zložitejšie herné prvky a vytvorí si vlastnú vesmírnu strielačku.

Čo sa dieťa na kurze naučí? ◉

Grafika: pixelovú grafiku – základy animácie pri tvorbe vesmírnych lodí, nastavenie rozlíšenia, export grafických prvkov, import grafiky do vývojového prostredia

Programovanie: základy podmienkového programovania – programovanie ovládania hráča a pohybu objektov, používanie predvytvorených správaní objektov a premenných, programovanie v prostredí GDevelop.

Dizajn levelu: základné princípy dizajnu levelu – dizajn dynamického levelu a jeho postupné sťažovanie. Naučí sa, ako pristupovať k dizajnu hry s dynamickým levelom a ako pracovať s náročnosťou hry, aby finálna hra bola pre hráčov výzvou.

3. Vytvor Si Hru – HRA 2 – GDevelop

Pac-man – 3 lekcie

V rámci kurzu Vytvor Si Hru – HRA 2 si vaše dieťa vytvorí nový typ hry a naučí sa ďalšie pokročilejšie herné mechaniky. Nadviaže tak skúsenosti získané z predchádzajúcich projektov. Na dieťa čakajú výzvy herného projektu pac – man.

Čo sa dieťa na kurze naučí? ◉

Grafika: pixelovú grafiku – tvorba postavy a základy animácie pri top-down hre, export grafických prvkov, import grafiky do vývojového prostredia

Programovanie: programovanie pohybu pri hre s pohľadom zhora (top-down), úvod do programovania umelej inteligencie nepriateľov pomocou predvytvorených správaní, programovanie v prostredí GDevelop.

Dizajn levelu: navrhovanie zaujímavých levelov a vytváranie máp do top-down hier a ich zapracovávanie do projektov

4. Vytvor Si Hru – HRA 3 – GDevelop

Tower Defense – 4 lekcie

V záverečnom kurze vienočného balíčku Vytvor Si Hru – HRA 3 si vaše dieťa počas štyroch lekcií vytvorí hru na štýl tower defense, kde musí strategicky ubrániť svoju pevnosť pred útokmi nepriateľov. Dieťa získa ďalšie pokročilejšie skúsenosti, ktoré neskôr môže využiť pri zložitejších vývojárskych výzvach.

Čo sa dieťa na kurze naučí? ◉

Grafika: pixelovú grafiku – komplikovanejšie prvy – tvorba postáv a animácií do hry s pohľadom zhora (top-down), export grafických prvkov, import grafiky do vývojového prostredia

Programovanie: zlepší sa vo vytváraní komplexnejších správaní objektov, pohyb objektov po vopred určenej trase, ovládanie hry kurzorom myši a práca s premennými, zapracovanie vlastného prvku do hry

Dizajn levelu: vytváranie vlastných konceptov prvkov do hry – od nápadu po návrh schopný zapracovania do hry

Vyberte si z voľných termínov

Počet lekcií: 13
Čas: 17:30 do 19:30

Máte doplňujúce otázky?

[email protected]

INFOLINKA: Po-Pia | 9:00 – 18:00 | 0918 798 197

Máte doplňujúce otázky?

[email protected]

INFOLINKA: Po-Pia | 9:00 – 18:00 | 0918 798 197