Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Vytvor si svoju prvú hru!

O čom je kurz Vytvor si hru?

Kurz Vytvor si hru predstavuje sériu na seba nadväzujúcich online krátkych kurzov. Na každom krátkom kurze dieťa vytvorí jednu hru.

Kurzy sú obsahovo rozdelené podľa veku detí. Veková hranica počíta s bežnými zručnosťami, ktoré deti v danom veku ovládajú aj vďaka hodinám informatiky na základnej škole. Odporúčame držať sa vekového rozmedzia, deti zvládnu krátky kurz vo svojej vekovej kategórii aj bez predchádzajúcich skúseností (ukončený 3.ročník ZŠ).

Výučba prebieha cez aplikáciu Zoom.
Dieťa potrebuje bežný počítač, myš, webkameru a slúchadlá (reproduktor).

Kurz vyberáte podľa veku.

Scratch 8 – 11 rokov
GDevelop 12 – 14 rokov

 

Kurz má spoločné osnovy, deti pod vedením lektora vytvoria jednoduchú hru. Po skončení kurzu dostanú deti od lektora spätnú väzbu a odporúčanie pre ďalšie napredovanie.

Moja Prvá Hra

Začíname krok po kroku?

Vyskúšajte si naše úvodné kurzy, kde sa deti a mládež zoznámia s programami, vytvoria si svoju prvú hru a zistia, že sa ničoho nemusia báť.

Následne môžu pokračovať s našimi nadväzujúcimi kurzami a postupne zvyšovať svoju Úroveň/Level.

Chcete nás vyskúšať? Objednajte si kurz Moja prvá hra!

Vytvor si hru

Úroveň 1: ZAČIATOČNÍK

Vytvor si hru

Úroveň 2: Začiatočník