Predaj Vianočných darčekových poukazov je spustený! 

Vytvor si svoju prvú hru!

O čom je kurz Vytvor si hru?

Kurz Vytvor si hru predstavuje sériu na seba nadväzujúcich online krátkych kurzov. Na každom krátkom kurze dieťa vytvorí jednu hru.

Kurzy sú obsahovo rozdelené podľa veku detí. Veková hranica počíta s bežnými zručnosťami, ktoré deti v danom veku ovládajú aj vďaka hodinám informatiky na základnej škole. Odporúčame držať sa vekového rozmedzia, deti zvládnu krátky kurz vo svojej vekovej kategórii aj bez predchádzajúcich skúseností (ukončený 3.ročník ZŠ).

Výučba prebieha cez aplikáciu Zoom.
Dieťa potrebuje bežný počítač, myš, webkameru a slúchadlá (reproduktor).

Kurz vyberáte podľa veku.

8-10 rokov
11-13 rokov
14-17 rokov

Kurz má spoločné osnovy, deti pod vedením lektora vytvoria jednoduchú hru. Po skončení
kurzu dostanú deti od lektora spätnú väzbu a odporúčanie pre ďalšie napredovanie.

Vianočné balíčky

Čo je súčasťou vianočného balíčku?

K balíčku série kurzov Vytvor Si Hru získa dieťa ako bonus kurz Moja Prvá Hra zadarmo. Kurzy
na seba nadväzujú a prebiehajú v tomto poradí:

1. Moja Prvá Hra (v balíčku zadarmo)
2. Vytvor Si Hru – HRA 1
3. Vytvor Si Hru – HRA 2
4. Vytvor Si Hru – HRA 3

Vytvor si hru

Vianočné balíčky

Vytvor si hru

Úroveň 1: Moja Prvá Hra

Vytvor si hru

Úroveň 2: Začiatočník