Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

september 2022

Pre lepšiu interakciu na onlie hodinách je vhodnejšie, aby pracovalo dieťa s počítačom, ktoré zvláda naraz pripojenie cez Zoom (vrátane zapnutej kamery, mikrofónu a zdieľania obrazovky) a zároveň spustenie iných programov. Hlavne už pri skúsenejších deťoch, ktoré pracujú v kapacitne náročnejších programoch, ako je Blender alebo Unity, odporúčame mať výkonnejší počítač. Zároveň sa snažíme deťom komunikovať základnú údržbu počítača, ako