Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

GameCraft – Otázky a odpovede

Kedy začína GameCraft pre školský rok 2021/2022?

Kurz GameCraft (online aj prezenčne) začína v októbri 2021 a končí v júni 2022.

Bude prebiehať kurz aj prezenčne na školách tak, ako prebiehal pred pandemickou odmlkou?

Našou snahou je mať otvorené kurzy aj na základných školách v osvedčenom režime a sme v rokovaní s vedením škôl. Podmienky organizácie závisia od platných opatrení a od dohodz s jednotlivými školami. Presnejšie informácie zverejníme v polovici septembra.

Na ktorých školách by mohol byť prezenčný GameCraft?

Sme v kontakte s 15 základnými školami v rôznych častiach Bratislavy, ale aj ďalšími v Pezinku, Trnave, Žiline, Prešove a Košiciach.

Budú prebiehať v školskom roku aj online kurzy?

Áno. Vo výučbe na kurze GameCraft online budeme pokračovať. Kurz je dostupný pre deti na celom Slovensku, keďže nie je prezenčne viazaný na žiadne mesto.

V akých časoch prebiehajú kurzy?

Štandardné časy kurzov sú:
Prezenčné hodiny na ZŠ:
pondelok až piatok 15.00 – 17.00 (môže sa líšiť podľa podmienok jednotlivých ZŠ)
Online hodiny:
pondelok až piatok 16.00 – 18.00
pondelok až piatok 17.30 – 19.30
sobota 9.30 – 11.30 a 13:00 -15:00

Má zmysel zapojiť dieťa na kurz aj v prípade, že si nie sme istí, či je to preňho to pravé/či ho to bude baviť?

V prípade, že si nie ste istí tým, či je dlhodobá účasť na kurze pre vaše dieťa zaujímavá, odporúčame vám prihlásiť dieťa najskôr na krátkodobý kurz (link), kde si môžete vybrať aj úroveň, ktorá by vaše dieťa mohla zaujať najviac. Tieto lekcie trvajú len tri dvojhodinovky počas troch týždňov, vaše dieťa tu prevedieme tvorbou jeho prvej hry od základnej grafiky až po funkčnú hru. Aj na základe tejto skúsenosti sa následne môžete rozhodnúť pre dlhodobé kurzy.

Aký je rozdiel medzi krátkodobým a dlhodobým kurzom?

Tých rozdielov je dosť veľa.
Krátkodobé kurzy (link) sú určené skôr pre deti, ktoré ešte nemajú jasno v tom, či ich herná grafika alebo programovanie bude baviť. Cieľom týchto kurzov je počas troch dvojhodinoviek previesť dieťa procesom tvorby hry od nakreslenia postáv a herných prvkov až po programovanie si funkčnej hry. Na týchto hodinách je zadanie jednotné a deti pracujú v rovnakom programe rovnakým tempom.
Na dlhodobých kurzoch sú deti vedené podľa ich individuálneho tempa a záujmu, čo znamená, že na hodine môže každé dieťa pracovať na inom zadaní. Na hodinách majú deti k dispozícii gamifikačný systém – súbory zadaní pre hernú grafiku, dizajn aj programovanie, ktoré sú odstupňované náročnosťou – pomocou ktorého vieme s nimi pracovať a posúvať ich dopredu ich vlastným tempom. Zároveň tým, že sú na kurze viac hodín, majú možnosť vidieť aj prácu iných detí a ľahšie nabrať aj nové inšpirácie pre ďalší rozvoj.

Kto sú lektori na kurzoch GameCraft?

Keďže sa venujeme kurzom najmä v popoludňajších a večerných hodinách, naši lektori majú väčšinou aj inú prácu, prípadne sa venujú štúdiu. Do kolektívu lektorov si vyberáme ľudí, ktorí buď študujú odbory súvisiace s vývojom hier, alebo v tejto oblasti pracujú, či už ako grafici, alebo programátori.

Kedy môžem dieťa prihlásiť na kurz? Musím počkať na nový semester?

Dieťa môže na kurz nastúpiť kedykoľvek počas školského roka. Deti vo veku od 8 do 15 rokov, s rôznymi skúsenosťami a zručnosťami, pracujú v jednej skupine (max 15 detí), kde sa im 2 lektori venujú individuálne. V takejto zmiešanej skupine sa deti môžu nechať inšpirovať k lepším výsledkom. Pracujú vlastným tempom na vopred pripravených zadaniach a podľa individuálneho pokroku sa neskôr rozhodnú, či sa budú viac venovať grafike, či programovaniu.

Môže si dieťa kurz vyskúšať, kým ho prihlásim?

V prípade záujmu, je možné absolvovať 1 lekciu, kde dieťa zistí, či ho kurz osloví.

Môžem dieťa prihlásiť iba na jeden mesiac?

Áno, v prípade online výučby. Minimálny počet objednaných lekcií je 6, pri Z hľadiska ceny za 1 lekciu je táto cesta najmenej výhodná. Cena za 1 lekciu klesá počtom objednaných lekcií.
Pri prezenčných lekciách, ktoré prebiehajú priamo na základných školách, je možné dieťa prihlásiť na iba celý 1 semester (okt-jan alebo feb-jun). Ponúkame ale možnosť testovacej lekcie, ktorú môže dieťa absolvovať zadarmo.

Je spodný limit vekovej hranice pevný? Moje dieťa je šikovné a zvládne kurz aj v 7.rokoch.

Je možné udeliť výnimku sedem ročnému dieťaťu, a to po absolvovaní tzv. testovacej lekcie, kde si lektor overí, či je dieťa na kurz pripravené.

Čo musí ovládať začiatočník?

Naše kurzy sú určené pre deti od 8 rokov (ukončený 2.ročník ZŠ). Osemročné dieťa na úrovni začiatočníka, by malo ovládať prácu s myškou a základy práce s operačným systémom (Windows, iOS). Za týchto okolností môže nastúpiť na náš kurz.

Aké sú základné zručnosti, ktoré musí dieťa ovládať pri nástupe na GameCraft?

Dieťa by malo vo veku 8 rokov (ukončený 2.ročník ZŠ) zvládnuť prácu s myšou a základy používania operačného systému.
Na prezenčných lekciách kurzu GameCraft , ktoré vedieme na základných školách, stačí, ak dieťa má základné skúsenosti s ovládaním počítača, vie pracovať s myšou a vie sa orientovať v operačnom systéme.
Na úvodnej lekcii dieťa lektor zaškolí, aby sa zorientovalo v našich nástrojoch. Následne pracuje samostatne na zadaniach a pod dohľadom lektora. Dieťa nepotrebuje veľa zručností pri nástupe na kurz, dôležité je povzbudiť ho otvorene komunikovať a veľa sa na hodine pýtať. Úlohou lektora je deti aktivne viesť, odkrývať nové možnosti a ukazovať smer.
Pre GameCraft online , kde sú hodiny vedené cez počítač a online nástroje, je vhodné, aby malo dieťa okrem práce s počítačom osvojené základné ovládanie napr. Zoom-u.

Je náš počítač postačujúci na GameCraft online?

Pre lepšiu interakciu na onlie hodinách je vhodnejšie, aby pracovalo dieťa s počítačom, ktoré zvláda naraz pripojenie cez Zoom (vrátane zapnutej kamery, mikrofónu a zdieľania obrazovky) a zároveň spustenie iných programov. Hlavne už pri skúsenejších deťoch, ktoré pracujú v kapacitne náročnejších programoch, ako je Blender alebo Unity, odporúčame mať výkonnejší počítač.
Zároveň sa snažíme deťom komunikovať základnú údržbu počítača, ako je pravidelný reštart, software upgrade, zálohovanie alebo prečistenie nepotrebných dokumentov, a pod.

Musí mať dieťa na hodinách GameCraft online zapnutú kameru?

Nie je to podmienkou účasti, ale zapnutá kamera a vizuálny kontakt s dieťaťom je pre lektora dôležitá súčasť interakcie na hodine. Zjednodušuje to komunikáciu.

Ako prebieha výučba na kurze GameCraft?

Na kurz je možné dieťa prihlásiť bez ohľadu na jeho skúsenosti a zručnosti. Lektor sa deťom na kurze venuje individuálne a deti nemajú spoločné osnovy.
Začiatočníci majú kurz viac moderovaný, neskôr, keď už získajú potrebné zručnosti, začnú pracovať na kurze samostatnejšie.
Slobodná voľba, ktorú deti pri výučbe majú, slúži ako nástroj pri hľadaní cesty k programovaniu, či hernej grafike. Deti si na prvých lekciách kurzu prejdú pod vedením lektora úlohami, pri ktorých lektor odhalí ich zručnosti a ďalej aktívne odporúča začiatočníkovi úlohy, pri ktorých môže napredovať. Sleduje progres dieťaťa, je mu k dispozícii pri hľadaní odpovedí na problémy, komplikácie, či výzvy.
Lektor má za úlohu citlivo vnímať osobnosť dieťaťa, prispôsobiť mu odporúčania a primerane dieťa motivovať. Aktívny prístup na strane lektora je bezpodmienečnou súčasťou výučby na kurze GameCraft.

Ako prebieha individuálna výučba v skupine 15 detí?

Deti vo veku od 8 do 15 rokov, s rôznymi skúsenosťami a zručnosťami, pracujú v jednej skupine (max 15 detí), kde sa im 2 lektori venujú individuálne. Druhý lektor nastupuje do skupiny od 9 detí.
V takejto zmiešanej skupine (rôzne vek.kategórie, rôzne skúsenosti) sa deti navzájom inšpirujú k lepším výsledkom. Pracujú vlastným tempom na vopred pripravených zadaniach a podľa individuálneho pokroku sa neskôr rozhodnú, či sa budú viac venovať grafike, či programovaniu.

Prečo nemajú začiatočníci samostatnú skupinu?

V zmiešanej skupine sa deti môžu nechať inšpirovať k lepším výsledkom. Pracujú vlastným tempom na vopred pripravených zadaniach a podľa individuálneho pokroku sa neskôr rozhodnú, či sa budú viac venovať grafike, či programovaniu.

Ako sa začiatočník zaradí do skupiny skúsenejších detí?

Začiatočník je na prvej lekcii zaradený do skupiny, ktorá už beží a lektor sa mu venuje individuálne, rovnako ako ostatným deťom. Lekcie nemajú spoločné osnovy. Počet detí na 1 lektora je max 9. Lektor s deťmi na úvod lekcie preberie zadania a ďalej sleduje ich prácu (v prípade online kurzu na zdieľanej obrazovke), pomáha, motivuje a vyberá zadania podľa zlepšujúcich sa zručností dieťaťa. Počas krátkej prestávky sa deti spolu väčšinou chvíľu hrajú, aby sa navzájom spoznali. Lektor v úvode začiatočníkovi pomôže a zaškolí ho. Dieťa treba povzdbudiť, aby sa veľa pýtalo, môže používať aj chat a veľa sa naučí aj keď bude počúvať riešenie výziev pri práci svojich spolužiakov.

Moje dieťa rado kreslí? Môžem ho prihlásiť iba na grafiku?

Dieťa si nevyberá pri prihlasovaní oblasť záujmu. Na kurze GameCraft si každé dieťa v úvode prejde základmi vo všetkých oblastiach vývoja hry. Skúsi programovanie, hernú grafiku, aj herný dizajn. Keď si prejde úvodnými zadaniami, overí si svoje zručnosti, a po cca 6 lekciách si po konzultácii s lektorom vyberie, ktorej oblasti sa bude viac venovať.

Ako často by malo dieťa kurz v týždni navštevovať?

Pri vypĺňaní prihlášky si ale rodič pre dieťa môže vybrať, či sa dieťa na kurze bude zúčastňovať 1x alebo 2x v týždni, ak Vám to viac vyhovuje. Je to bežná voľba na strane rodičov.
Účasť 1x v týždni, na základe vyššie uvedeného, nie je pre výučbu komplikáciou. Účasť 2x v týždni odporúčame, lebo dieťa pri intenzívnejšej práci rýchlejšie navníma obsah a lepšie napreduje.

Ak mám záujem zistiť, či dieťa kurz zaujem, aké mám možnosti?

Ak máte záujem si kurz vyskúšať, aktuálne ponúkame krátky kurz Moja Prvá Hra, kde si dieťa na 3 lekciách, počas 3 týždňoch vytvorí jednoduchú hru. Zažije 1 lekciu grafiky, 1 programovania a 1 herného dizajnu. Takto si Váš dieťa overí, či ho náš kurz zaujme a na kurz GameCraft môže získané zručnosti ďalej rozvíjať.

Môžem zmeniť režim účasti dieťaťa na kurze v týždni v priebehu kurzu?

V prípade, že kapacita nie je naplnená, je možné účasť na kurze dieťaťu zmeniť aj opakovane.