Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Vojtech Dauber

Vojtech Dauber

Lektor

Lektor kurzu ArtCraft

Aktuálne nedostupný kurz

Ahojte, moje meno je Vojtech. Som spoluzakladateľ herného štúdia Retry Games a už 5 rokov sa venujem tvorbe hier a 3D grafike ako freelancer. V grafike hlavne textúrovaniu, tvorbe materiálov, optimalizácií objektov do hier a implementácií a tvorbe prostredí v hernom engine Unreal Engine. Som lektorom a zároveň spolupracujem na 3D grafike do vzdelávacej hry, ktorú Hemisféra vyvíja. Vo voľnom čase rád pomáham ľuďom napredovať v tvorbe digitálnych hier či už sa to týka 3D grafiky alebo programovania.