Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Image Alt

Prehľad vzdelávacích kurzov

Vyberte si kurz na školách alebo online

V šk. roku 2023/2024 ponúkame kurzy v Bratislave, Pezinku, Trnave, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach. A okrem prezenčných kurzov ponúkame kvalitné vzdelanie aj priamo z detskej izby 🙂

ONLINE

GameCraft - kurz vývoja hier
Kurz pre deti od 8 - 15 rokov - celoročne
Vytvor si hru v Scratchi
Krátky kurz pre deti od 8 - 11 rokov
Vytvor si hru v GDevelope
Krátky kurz pre deti od 12 - 14 rokov
Vytvor si hru v Robloxe
Krátky kurz pre deti od 10 - 15 rokov
SGD škola tvorby hier
Škola tvorby hier od 16 - 30 rokov

BRATISLAVA

GameCraft - kurz vývoja hier
Kurz pre deti od 8 - 15 rokov - celoročne
Vytvor si hru v Robloxe
Krátky kurz pre deti od 10 - 15 rokov

PEZINOK

GameCraft - kurz vývoja hier
Kurz pre deti od 8 - 15 rokov - predbežný záujem

TRNAVA

GameCraft - kurz vývoja hier
Kurz pre deti od 8 - 15 rokov - predbežný záujem

ŽILINA

Kurz vývoja hybridných aplikácií
BEZPLATNÝ krátky kurz pre deti od 15 - 19 rokov

BANSKÁ BYSTRICA

Vytvor si hru
BEZPLATNÝ krátky kurz pre deti od 11 - 14 rokov
Kurz vývoja hybridných aplikácií
BEZPLATNÝ krátky kurz pre deti od 15 - 19 rokov

KOŠICE

Vytvor si hru
BEZPLATNÝ krátky kurz pre deti od 11 - 14 rokov

PREŠOV

GameCraft - kurz vývoja hier
Kurz pre deti od 8 - 15 rokov - predbežný záujem

Máte otázky
ku kurzom?

Spýtajte sa nás