Matej Rábek Programátor
Vyštudoval som aplikovanú informatiku na fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a v súčasnosti si tu robím doktorát v odbore mechatronika. Počas štúdia som sa zoznámil s viacerými programovacími jazykmi a vždy som si ich najlepšie osvojil prostredníctvom vývoja hier. Mám skúsenosti s herným enginom Unity, ale programoval som aj hry v jazyku C v OpenGL (knižnica GLUT), Jave, či multiplayerové onlinovky v prostredí JavaScriptu a Node.js. Vyučoval som predmet Počítačové systémy na strednej škole a vediem cvičenia z predmetu Webové technológie na FEI STU.
Späť