Martin Engler Maliar, grafik, ilustrátor
Študoval som na Vysokej škole výtvarných umení ako jeden z posledných študentov prof. Dušana Kállaya, kde som sa v nemalej miere zaslúžil o rozvoj digitálneho média. Vystavoval som na mnohých miestach po celom Slovensku. Ilustrujem knihy či obálky, no mojou skutočnou vášňou je concept art a budovanie imaginatívnych svetov. To som odprezentoval aj svojou teoretickou a praktickou diplomovou prácou o tom ako tvoriť concept art a svetom Corra, ktorého návrhy som spracoval do 128 stranovej knihy. Momentálne pracujem freelance a taktiež na svojich vlastných dlhodobých projektoch. Okrem toho som spoluzakladateľ a lektor kurzov Pomimo.
Späť