Ľubomír Timko 3D grafik
Narodil som sa v roku 1989 v Košiciach. V roku 2005 som objavil Maya 4.0 a vybral sa svojou cestou v 3D grafike. Po strednej škole som hneď nasadol na pracovný kolotoč ako 3D grafik. V nasledujúcich rokoch som sa realizoval viac-menej ako freelancer, niekedy interne, niekedy externe, pre rôzne spoločnosti. V roku 2012 som nastúpil na VŠMU, odbor vizuálne efekty. Posledné roky úzko spolupracujem so štúdiom Blue Faces ako šéf 3D oddelenia, kde mám na starosti budovanie pipeline, pracovných postupov, či edukáciu zamestnancov. Som spoluzakladateľom firmy Rembrosoft, kde sa na pozícii CEO venujem tvorbe hier a outsourcingu aplikácií, či hernej grafiky.
Späť