Modul č. 1 "HardSkill": Programátori:
Modul č. 1 "HardSkill": Grafici:
Spoločné aktivity:
Zoznámenie sa s kurzom Zoznámenie so základnými prvkami Unity3D editoru
Teoria farieb Náhľad do teórie farieb + farebná štúdia
Premenné Deklarovanie a definovanie premenných - Player Stats
Teoria farieb Teória farieb v 3D grafike
Podmienky Jednoduché podmienky - Kolízie objektov a ich následky 3D
Perspektíva Zobrazenie rôznych objektov v priestore
Podmienky Jednoduché podmienky - Kolízie objektov a ich následky 2D
Úvod do 3D grafiky Zoznámenie s 3D softvérom
Zbieranie objektov Zbieranie objektov
Storytelling a kompozícia Vysvetlenie a úloha pojmov kompozícia a storytelling
Funkcie Používanie funkcií, vytváranie vlastných funkcií
Ako pracovať v 3D svete Postupy tvorby 3D assetov a dobrá prax
Ovládanie Ovládanie - Input na rôznych zariadeniach
Svetlo a základné svietenie Vysvetlenie svetelných javov na objektoch
Pohyb Pohyb hráča a iných objektov 3D
Svetlo a základné svietenie Svetlo na 3D scéne a rendering
Prednáška externistu PC hry a programovanie
Prednáška externistu Proces tvorby grafiky, synchronizácia a spolupráca
Pohyb Pohyb hráča a iných objektov 2D
Materiály a textúry Ako zachytiť rôzny materiál + materálové štúdie
Premenné 2. Zložitejšie typy premenných, Prefabs
Materiály a textúry Materál, textúry a unwrap 3D modelu
Cykly Cykly - Spawn objektov
Env. dzajn 1. Úvod do enviroment dizajnu
Strieľanie Strieľanie v hre
Základy modelovania 1. Modelovanie objektu a priestoru
AI Jednoduchá AI nepriateľov
Env. dzajn 2. Tvorba v exteréry + Spôsob premýšľania pri budovaní zmysluplnej scény
Assety Používanie externých assetov 3D
Základy modelovania 2. Modelovanie auta
Assety Používanie externých assetov 2D
Charakter dizajn Malý úvod do antropológie, ako vnímať a poznávať rôzne charaktery ľudí
Animácie Vytváranie animácii objektov 2D
Modelovanie postavy Humanoidná postava a ako ju modelovať
Animácie Používanie animácii assetov 3D
Anatómia tváre Lebka - postup od základných tvarov, abstrahovanie
GUI User Interface - Menu
Modelovanie tváre Modelovanie tváre a animácia jej výrazov
Polia Polia - Vytvorenie základného inventára
Ilustrácia vlastnej postavy Využitie doterajších poznatkov
Ukladanie Ukladanie priebehu hry, načítavanie uložených hier
Rigging Jednoduchý rig nohy a jeho export
Export hry Export hry - Windows, Mac, Android, iOS, WebGL
GUI Dizajn uživateľských rozhraní
Čo potrebujete vedieť o grafikoch Predstavenie druhej fázy programu
Čo potrebujete vedieť o programátoroch Predstavenie druhej fázy programu
Späť