Programátori:
Grafici:
Spoločné aktivity:

Október
1. týždeň

Zoznámenie sa s kurzom Zoznámenie so základnými prvkami Unity3D editoru

Október
1. týždeň

Teoria farieb Náhľad do teórie farieb + farebná štúdia

Október
1. týždeň

Premenné Deklarovanie a definovanie premenných - Player Stats

Október
1. týždeň

Teoria farieb Teória farieb v 3D grafike

Október
2. týždeň

Podmienky Jednoduché podmienky - Kolízie objektov a ich následky 3D

Október
2. týždeň

Perspektíva Zobrazenie rôznych objektov v priestore

Október
2. týždeň

Podmienky Jednoduché podmienky - Kolízie objektov a ich následky 2D

Október
2. týždeň

Úvod do 3D grafiky Zoznámenie s 3D softvérom

Október
3. týždeň

Zbieranie objektov Zbieranie objektov

Október
3. týždeň

Storytelling a kompozícia Vysvetlenie a úloha pojmov kompozícia a storytelling

Október
3. týždeň

Funkcie Používanie funkcií, vytváranie vlastných funkcií

Október
3. týždeň

Ako pracovať v 3D svete Postupy tvorby 3D assetov a dobrá prax

Október
4. týždeň

Ovládanie Ovládanie - Input na rôznych zariadeniach

Október
4. týždeň

Svetlo a základné svietenie Vysvetlenie svetelných javov na objektoch

Október
4. týždeň

Pohyb Pohyb hráča a iných objektov 3D

Október
4. týždeň

Svetlo a základné svietenie Svetlo na 3D scéne a rendering

Október
5.týždeň

Prednáška externistu PC hry a programovanie

Október
5.týždeň

Prednáška externistu Proces tvorby grafiky, synchronizácia a spolupráca

November
2. týždeň

Pohyb Pohyb hráča a iných objektov 2D

November
2. týždeň

Materiály a textúry Ako zachytiť rôzny materiál + materálové štúdie

November
2. týždeň

Premenné 2. Zložitejšie typy premenných, Prefabs

November
2. týždeň

Materiály a textúry Materál, textúry a unwrap 3D modelu

November
3. týždeň

Cykly Cykly - Spawn objektov

November
3. týždeň

Env. dzajn 1. Úvod do enviroment dizajnu

November
3. týždeň

Strieľanie Strieľanie v hre

November
3. týždeň

Základy modelovania 1. Modelovanie objektu a priestoru

November
4. týždeň

AI Jednoduchá AI nepriateľov

November
4. týždeň

Env. dzajn 2. Tvorba v exteréry + Spôsob premýšľania pri budovaní zmysluplnej scény

November
4. týždeň

Assety Používanie externých assetov 3D

November
4. týždeň

Základy modelovania 2. Modelovanie auta

November
5. týždeň

Assety Používanie externých assetov 2D

November
5. týždeň

Charakter dizajn Malý úvod do antropológie, ako vnímať a poznávať rôzne charaktery ľudí

November
5. týždeň

Animácie Vytváranie animácii objektov 2D

November
5. týždeň

Modelovanie postavy Humanoidná postava a ako ju modelovať

December
1. týždeň

Animácie Používanie animácii assetov 3D

December
1. týždeň

Anatómia tváre Lebka - postup od základných tvarov, abstrahovanie

December
1. týždeň

GUI User Interface - Menu

December
1. týždeň

Modelovanie tváre Modelovanie tváre a animácia jej výrazov

December
2. týždeň

Polia Polia - Vytvorenie základného inventára

December
2. týždeň

Ilustrácia vlastnej postavy Využitie doterajších poznatkov

December
2. týždeň

Ukladanie Ukladanie priebehu hry, načítavanie uložených hier

December
2. týždeň

Rigging Jednoduchý rig nohy a jeho export

December
3. týždeň

Export hry Export hry - Windows, Mac, Android, iOS, WebGL

December
3. týždeň

GUI Dizajn uživateľských rozhraní

December
3. týždeň

Čo potrebujete vedieť o grafikoch Predstavenie druhej fázy programu

December
3. týždeň

Čo potrebujete vedieť o programátoroch Predstavenie druhej fázy programu

Január
2. týždeň

Prednáška externistu Tvorba vlastnej hry v tíme

Január
2. týždeň

Úvod do game dizajnu Predstavenie základných princípov game dizajnu

Január
2. týždeň

Úvod do game dizajnu Predstavenie základných princípov game dizajnu

Január
3. týždeň

Žáner Platforma Analýza rôznych typov hier žánru platformovka

Január
3. týždeň

Žáner Platforma Analýza rôznych typov hier žánru platformovka

Január
3. týždeň

Zoznamovačka výmena študentov

Január
3.víkend

Game jam zloženie tímov, kreatívne techniky, prototyp

Január
4. týždeň

Game dizajn dokument teória a online spolupráca

Január
4. týždeň

Game dizajn dokument nástroje na efektívnu spoluprácu

Január
5. týždeň

Vytvorenie enginu pre hru Rozpohybovanie prvých objektov

Január
5. týždeň

Navrhnutie základného dizajnu hry Súpis a rozloženie jednotlivývh prvkou

Február
1. týždeň

Level dizajn teória a výmena študentov

Február
1. týždeň

Plán vývoja Časový aspekt game dizajn dokumentu

Február
2. týždeň

Práca na enginen Pohyb Dopracovanie pohybu postavy a platforiem

Február
2. týždeň

Dlaždice Tvorba dlaždíc pre level

Február
2. týždeň

Práca na enginen Pohyb Dopracovanie pohybu postavy a platforiem

Február
2. týždeň

Dlaždice Tvorba dlaždíc pre level

Február
3. týždeň

Nepriatelia a prekážky Naprogramovanie prekážok a nepriateľov

Február
3. týždeň

Návrh nepriateľov Vytvorenie a jednoduchá animácia nepriateľov

Február
3. týždeň

Skomponovanie prvkov dokopy Overenie funkčnosti prvkov + brain storming

Február
4. týždeň

Hlavná postava Naprogramovanie vlastností hlavnej postavy

Február
4. týždeň

Animácie hlavnej postavy Príprava assetov pre animáciu hlavnej postavy

Február
4. týždeň

Upravovanie kódu Teória čistenia a optimalizácie kódu

Február
4. týždeň

Animácie hlavnej postavy Príprava assetov pre animáciu hlavnej postavy

Marec
1. týždeň

Boosty Doprogramovanie špeciálnych schopností postavy

Marec
1. týždeň

Animácie hlavnej postavy Príprava assetov pre animáciu hlavnej postavy

Marec
1. týždeň

Dvere a klúče Doprogramovanie zapínačov a vypínačov

Marec
1. týždeň

Doplnkové assety boosty, dvere, ......

Marec
2. týždeň

Dvere a klúče Doprogramovanie zapínačov a vypínačov

Marec
2. týždeň

Pozadia Tvorba paralaxového pozadia

Marec
3. týždeň

1. level Overenie funkčnosti prvkov + brain storming

Marec
3. týždeň

Dokončovanie Časová záloha na nedokončené špeciálne prvky

Marec
3. týždeň

Animácia bossa Animácia bossa

Marec
4. týždeň

Dokončovanie Časová záloha na nedokončené špeciálne prvky

Marec
4. týždeň

Návrh GUI prvkov Animácia bossa

Marec
4. týždeň

Ukladanie Ukladanie, načítanie hry

Marec
4. týždeň

Návrh herného menu Návrh herného menu

Marec
5. týždeň

Skomponovanie prvkov Skomponovanie prvkov a dolaďovanie

Marec
5. týždeň

Testovanie testovanie 1.levelu s hráčmi

Apríl
1. týždeň

Uprava levelu uprava levelu na základe testovania

Apríl
1. týždeň

Tvorba 2-3 levelu. Skomponovanie prvkov a dolaďovanie

Apríl
2. týždeň

Testovanie testovanie 2-3.levelu s hráčmi

Apríl
2. týždeň

Uprava levelu uprava levelu na základe testovania

Apríl
3. týždeň

Tvorba 4-5 levelu. Skomponovanie prvkov a dolaďovanie

Apríl
4. týždeň

Dokončenie a doladenie projektu Skomponovanie prvkov a dolaďovanie

Apríl
5. víkend

Prezentácia Prezentácia projektu odbornej porote

Apríl
5. týždeň

Reflexia Zanalyzujeme si čo sa nám podarilo a čo nie

Apríl
5. týždeň

Výber novej cesty Vylepšenie projektu, mobilná verzia, príbeh, nová projekt

Máj
2. týždeň

Cibrenie schopností Mentoring lektormi

Máj
2. týždeň

Cibrenie schopností Mentoring lektormi

Máj
3. týždeň

Cibrenie schopností Mentoring lektormi

Máj
3. týždeň

Cibrenie schopností Mentoring lektormi

Máj
4. týždeň

Exkurzia Exkurzia do herného štúdia

Máj
4. týždeň

Prednáška externistu Nechajte sa prekvapiť

Máj
5. týždeň

Cibrenie schopností Mentoring lektormi

Máj
5. týždeň

Cibrenie schopností Mentoring lektormi

Jún
1. týždeň

Cibrenie schopností Mentoring lektormi

Jún
1. týždeň

Cibrenie schopností Mentoring lektormi

Jún
2. týždeň

Exkurzia Exkurzia do herného štúdia

Jún
2. týždeň

Prednáška externistu Nechajte sa prekvapiť

Jún
3. týždeň

Cibrenie schopností Mentoring lektormi

Jún
3. týždeň

Cibrenie schopností Mentoring lektormi

Jún
4. týždeň

Zhodnotenie roka Reflexia celého roka

Jún
4. týždeň

Plán nového roka Predstavenie programu druhého ročníka a zadania pre získanie súkromného certifikátu
Späť