Harmonogram

programu

Kurz front-end developer

Kurz back-end developer

0

Úvod do tvorby FE aplikácií

120 min.

Úvod do tvorby BE aplikácií

120 min.

0

1

VUE - inštalácia prostredia

nodejs, npm, vue cli, vscode, chrome, vue inspect

120 min.

OCMS - inštalácia prostredia

wamp/ mamp/ lamp, php, vscode/ etc a chrome/etc

120 min.

1

2

VUE - vytvorenie projektu

vytvorenie, prehľad štruktúry (junior časté, občasné), univerzálny vue file (template, logika, štýl) a vysvetlenie pages vs components

120 min.

OCMS - vytvorenie projektu, prehľad, admin

composer install, prehľad adresárovej štruktúry (junior časté, občasné) a prehľad administrácie (junior časté, občasné)

120 min.

2

3

VUE - template a styly

premenné, expressions, práca s premennými v js, iterácie v-for a základné css styly, classy

120 min.

OCMS - front-end

editovanie pages, layouty a partialy

120 min.

3

4

VUE - interakcia

klik event, iné eventy, zmena ui atribútov cez premenné, podmienená logika v-if

120 min.

OCMS - frontendové komponenty

assety, inštalácia pluginov a vkladanie componentov do frontendu

120 min.

4

5

VUE - základný page komponent

 vytvorenie, správanie ucelenej obrazovky, h1/etc, premenné vo view, akcie vo view a vnáranie komponentov

120 min.

OCMS - back-end modelovanie dát

inštalácia builder pluginu, vytvorenie pluginu, vytvorenie modelu
a typy hodnôt v modeli

120 min.

5

6

VUE - vnorený komponent

vytvorenie, premenné zvnútra (state), premenné zvonka (props), akcie vnútri a akcie smerom von

120 min.

OCMS - zoznam a formulár

list, columns (cez builder)
a form, fields (cez builder)

120 min.

6

7

VUE - routing, navigácia

vytvorenie viacerých stránok, navigovanie medzi stránkami, navigovanie s parametrami a vytiahnutie parametrov

120 min.

OCMS - zobrazenie položiek na front-ende

 list records, form record a základne akcie

120 min.

7

8

VUE - základy storu

stavy, mutácie (čo sa stalo) a volanie z komponentu

120 min.

OCMS - user plugin

login, registrácia a podmienenie prístupu užívateľmi

120 min.

8

9

VUE - načítavanie dát

pridanie axiosu, robenie requestu na mocky a zobrazenie vrátených dát

120 min.

WEB - PHP základy

echo, die, $_GET, $_POST, premenné, strings,if, function a return

120 min.

9

10

VUE - asynchronny store

akcie a dispatchovanie z komponentov

120 min.

WEB - PHP viac

 array, foreach, object/map a sort

120 min.

10

11

WEB - HTML základy

 základne tagy a atributy

120 min.

11

12

WEB - HTML pokročilé

classy a inlline styly

120 min.

12

13

WEB - CSS základy

základné atribúty, selectory a media queries

120 min.

13

14

WEB - BOOTSTRAP základy a grid

základne komponenty, modifikátory a grid

120 min.

14

15

WEB - BOOTSTRAP css customizácia

customizácia komponentov a vlastné komponenty

120 min.

15

16

WEB - JS základy práce v js

konzola, alert, console.log, premenné, priraďovanie, if, for, return
a funkcie

120 min.

16

17

WEB - JS polia, objekty

polia, objekty/mapy a filter, map

120 min.

17

18

VUE APP

úvod do ionic komponentov a brainstorming o vlastnej appke

120 min.

WEB - JS jquery základy práce s html

selectovanie cez jquery, eventy, nastavovanie atribútov cez JS, vytváranie HTML elementov cez JS

120 min.

18

19

VUE APP

login screen

120 min.

OCMS APP 

výber app a brainstorming o vlastnej appke

120 min.

19

20

VUE APP

dashboard screen a tab menu

120 min.

OCMS APP

dashboard screen a tab menu

120 min.

20

21

VUE APP

list screen

120 min.

OCMS APP

list screen

120 min.

21

22

VUE APP

form screen

120 min.

OCMS APP

form screen

120 min.

22

23

VUE APP

menu, settings screen

120 min.

OCMS APP

menu, settings screen

120 min.

23

24

VUE APP

menu, settings screen

120 min.

OCMS APP

prezentácia

120 min.

24

Celková cena za Modul:

HardSkil: front-end

420 €

Uvedenú sumu je možné platiť v mesačných splátkach

Celková cena za Modul:

HardSkil: back-end

420 €

Uvedenú sumu je možné platiť v mesačných splátkach

Ponúkame aj možnosti štipendia:
Viac info tu

Kurz obsahuje:

  • V rámci Modulu: HardSkill
    2 x 120 min. do týždňa (mimo prázdnin a sviatkov)
  • V rámci Modulu: Project
    1 x 60 min. do týždňa a 1 x 240 min. každú druhú sobotu
  • Možnosť online konzultácie s lektorom
  • Zapojenie do slovenskej vyvojarskej komunity
  • Mentoring tvorby a propagácia vlastnéj aplikácie
  • Hackatony a rôzne zaujímavé eventy

Lektori so skúsenosťami z praxe

MATÚŠ PORUBEN

Front-end developer

,,Ahoj, volám sa Matúš Poruben. Počas toho ako som chodil na strednú školu SPŠE Hálova 16 som pracoval s rôznymi programovacími jazykmi a inými technológiami ako napríklad JavaScript, HTML, CSS, Java, Android SDK. Taktiež som počas školy pracoval ako webový freelancer. Momentálne pracujem vo WEZEO ako Front-end developer. Čo to znamená? Robím všetky tie appky a weby čo bežia v tvojom telefóne a počítači. Pracoval som na rôznych projektoch napríklad pre Volg (zahraničný food chain), taktiež som leadoval research Vue.js vo WEZEO. Programovaniu sa venujem už 5 rokov.”

PATRIK NEMEČEK

Back-end developer

"Ahoj, volám sa Patrik Nemeček a vyštudoval som SPŠE Karola Adlera 5, vždy ma lákala tvorba webových stránok a týmto smerom som sa nakoniec aj ubral. Počas a po štúdiu som sa zoznámil s viacerými programovacími jazykmi ako je napríklad PHP, C, Python, C#, Java. Dnes pracujem vo firme WEZEO na pozícií back-end developer, kde pracujem na rôznych projektoch ako je napríklad Finax, Vacatuner. Používam hlavne technológie Laravel a OctoberCMS, s ktorými pracujem 4. rok a ktoré mi prirástli k srdcu, kvôli rýchlosti vývoja webových aplikácií a rád by som sa so svojimi skúsenosťami s vami podelil."


Prečo by kurz odporučil aj CEO softwarovej firmy WEZEO?

,,Moje začiatky v digitálnom svete boli o tom, že všetko som sa musel naučiť sám na vlastných chybách alebo od priateľov. Mať príležitosť sa učiť od profesionálov už od samého začiatku je veľmi cenná skúsenosť, ktorá vie nakopnúť. Som preto veľmi rád, že LevelUp túto možnosť ponúka mladým ľuďom, lebo to je podľa mňa najlepší čas, kedy môže človek skúšať a hľadať čo ho bude napĺňať do života.”

Partneri:

© Copyright 2018 Hemisféra