LevelUp

Brána do sveta
digitálnych hier

Chceš v budúcnosti robiť to čo ťa zaujíma a baví? Teraz je ten správny čas začať na sebe pracovať.

Tvorbe počítačových hier a virtuálnych svetov sa venujú tie najväčšie kreatívne hlavy tohto sveta.

Level Up ťa pripraví na to, aby si sa k nim mohol pridať. Neváhaj a prihlás sa teraz! Počet miest je obmedzený.

Intro
Course programmer

Čo ťa naučíme?

Počas prvého roka sa naučíš vytvárať hry prostredníctvom enginu unity 3D:

- Zoznámiš sa zo základnými konceptami programovania

- Pomocou jednoduchých projektov sa naučíš pracovať s enginom Unity 3D

- Objavíš ďalšie výzvy pri tvorbe spoločnej hry, ktorú budeš mať možnosť tvoriť v spolupráci s grafikom a podporou skúsených lektorov.

Spoločná tvorba hier

Súčasťou programu je aj výučba game dizajnu, kreatívnych techník, techník projektového manažmentu a tímovej spolupráce.

Skupina programátorov a skupina grafikov bude počas jednotlivých fáz roka úzko spolupracovať tak, aby si vyskúšali aké je to pracovať na spoločnom projekte.

Celý harmonogram a obsah programu nájdeš tu.
Cooperation
Experience

Uč sa od skúsenejších

Okrem štandardných hodín, máme pre teba pripravené prednášky ľudí z praxe, networking a rôzne game jamy a komunitné akcie, do ktorých sa budeme zapájať.

Ak budeš usilovný, tak sami lektori ti vedia sprístupniť svoju sieť kontaktov a pracovné príležitosti v praxi.

Po splnení podmienok ukončenia druhého ročníka máš možnosť získať súkromný certifikát garantovaný našimi partnermi.

Lektori so skúsenosťami z praxe

Prečo by som tento kurz odporučil?

Spojiť kreatívne hlavy digitálnych umelcov a logické myslenie programátorov nieje vždy ľahké, ale je to kľúč k úspechu v oblasti tvorby hier. V období keď sme začínali s hrami sme túto súhru museli dlho hľadať. Som rád, že budúci tvorcovia hier to majú zasa o niečo ľahšie vďaka tomu, že existuje vzdelávací program LevelUp, ktorý učí budúcich vývojárov nielen programovanie a grafiku, ale aj to ako vzájomne spolupracovať.

Šimon Šicko, CEO Pixelfederation

Sicko

Info o priebehu kurzov

 • LevelUp je dvojročný program, ktorý umožňuje študentom po jeho dokončení a splnení podmienok v podobe záverečnej skúšky/zadania získať súkromný certifikát garantovaný našimi partnermi.
 • Program je určený pre študentov a absolventov stredných a vysokých škôl od 15 do 28 rokov.
 • Lektori budú k študentom pristupovať individuálne. Na hodine bude maximálne 15 študentov.
 • Kurz bude bežať 2x do týždňa v časoch po 15:00 (Dni a čas upresníme v priebehu septembra)
 • Kurzy budú prebiehať na dvoch školách v rámci Bratislavy, otvorené sú však všetkým študentom (Momentálne prebiehajú jednania so školami SPŠE Hálova a Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby)
 • Kurz trvá od začiatku októbra do konca júna.
 • Študent sa záväzne prihlasuje na plných 9 mesiacov kurzu (jeden ročník).
 • Celková cena kurzu za prvý ročník je 1125€. Je ju však možné platiť v mesačných splátkach.
 • Ponúkame aj možnosti štipendia: Viac info tu

Kurz obsahuje:

 • 2 x 120 min hodiny do týždňa (mimo prázdnin a sviatkov).
 • Samostatný počítač v rámci učebne so všetkým potrebným vybavením.
 • Možnosť e-mailovej konzultácie s lektorom.
 • Dostupnú knižnicu assetov pre tvorbu hier.
 • Účasť na Bratislava Game Jam.
 • Zapojenie do slovenskej hernej komunity
 • Mentoring tvorby a propagácie vlastnej hry

Cena: 125€ / mesiac

Partneri:

Edufactory by Pixelfederation Hemisféra
Butterfly Effect Summer Game Dev TEDI FMK
Slovak Game Developers Association Bohemia Interactive
Kontakt:
levelup@hemisfera.sk
0903 121 349