LevelUp

Brána do sveta
digitálnych hier

Chceš v budúcnosti robiť to čo ťa zaujíma a baví? Teraz je ten správny čas začať na sebe pracovať.

Tvorbe počítačových hier a virtuálnych svetov sa venujú tie najväčšie kreatívne hlavy tohto sveta.

Level Up ťa pripraví na to, aby si sa k nim mohol pridať. Neváhaj a prihlás sa teraz! Počet miest je obmedzený.

Intro
Course programmer

Čo ťa naučíme?

Počas prvého roka sa naučíš vytvárať hry prostredníctvom enginu Unity3D:

- Zoznámiš sa zo základnými konceptami programovania

- Pomocou jednoduchých projektov sa naučíš pracovať s enginom Unity3D

- Objavíš ďalšie výzvy pri práci na spoločných herných projektoch, na ktorých budeš pracovať v spolupráci s grafikom a podporou skúsených lektorov.

Spoločná tvorba hier

Súčasťou programu je aj výučba game dizajnu, kreatívnych techník, techník projektového manažmentu a tímovej spolupráce.

Skupina programátorov a skupina grafikov bude počas jednotlivých fáz roka úzko spolupracovať tak, aby si vyskúšali aké je to pracovať na spoločnom projekte.

Celý harmonogram a obsah programu nájdeš tu.
Cooperation
Experience

Uč sa od skúsenejších

Okrem štandardných hodín, máme pre teba pripravené prednášky ľudí z praxe, networking a rôzne game jamy a komunitné akcie, do ktorých sa budeme zapájať.

Ak budeš usilovný, tak sami lektori ti vedia sprístupniť svoju sieť kontaktov a pracovné príležitosti v praxi.

Po splnení podmienok ukončenia druhého ročníka máš možnosť získať súkromný certifikát garantovaný našimi partnermi.

Lektori so skúsenosťami z praxe

Prečo by kurz odporučil aj CEO najväčšieho slovenského herného štúdia?

Spojiť kreatívne hlavy digitálnych umelcov a logické myslenie programátorov nieje vždy ľahké, ale je to kľúč k úspechu v oblasti tvorby hier. V období keď sme začínali s hrami sme túto súhru museli dlho hľadať. Som rád, že budúci tvorcovia hier to majú zasa o niečo ľahšie vďaka tomu, že existuje vzdelávací program LevelUp, ktorý učí budúcich vývojárov nielen programovanie a grafiku, ale aj to ako vzájomne spolupracovať.

Šimon Šicko, CEO Pixelfederation

Sicko

Info o priebehu kurzov

 • Program je určený pre študentov a absolventov stredných a vysokých škôl vo veku od 15 do 28 rokov
 • LevelUp predstavuje dvojročný program, ktorý prebieha v niekoľkých moduloch, a ktorý umožňuje študentom po úspešnom absolvovaní druhého ročníka a splnení podmienok v podobe záverečnej skúšky/zadania získať súkromný certifikát garantovaný našimi partnermi
 • Prvý ročník kurzu LevelUp bude prebiehať v troch na seba nadväzujúcich moduloch
 • Prvým modulom je Modul: HardSkill, kde študenti získajú schopnosti a vedomosti potrebné pre prácu na vlastných projektoch
 • V prípade ďalších dvoch modulov ide o Moduly: Project, v rámci ktorých budú študenti v tímoch pracovať na svojich projektoch. V rámci uvedených modulov sa práca na projekte (programátori a grafici spolu) bude striedať výučbovou časťou (programátori a grafici oddelene)
 • Každý z uvedených modulov trvá tri mesiace
 • Po skončení každého modulu je na rozhodnutí študenta, či bude v kurze pokračovať, a teda či nastúpi do ďalšieho modulu kurzu
 • Prvý modul kurzu (Modul: HardSkill) bude prebiehať 2x do týždňa po 2 hodiny v čase po 16:00 (dni a čas upresníme v priebehu septembra). Kurz programátora bude prebiehať na SPŠE Hálova v Petržalke. Kurz grafika bude prebiehať v priestoroch Hemisféry na Račianskej 77
 • Ďalšie dva moduly (Modul: Project) budú prebiehať 1x do týždňa po 2 hodiny (výučbová časť) a každú druhú sobotu po 4 hodiny (projektová časť). Výučbová časť bude prebiehať na SPŠE Hálova v Petržalke (programátori) a v priestoroch Hemisféry na Račianskej 77 (Grafici). Projektová časť bude prebiehať v priestoroch Hemisféry na Račianskej 77
 • Lektori budú k študentom pristupovať individuálne. V rámci výučbovej fázy bude na hodine maximálne 15 študentov
 • Kurz trvá od začiatku septembra do konca júna
 • Študenti sa záväzne prihlasujú na jednotlivé moduly (3 mesiace)
 • Celková cena za Modul: HardSkill je 360. Uvedenú sumu je možné platiť v mesačných splátkach
 • Celková cena za Modul: Project je 320 . Uvedenú sumu je možné platiť v mesačných splátkach
 • Ponúkame aj možnosti štipendia: Viac info tu

Kurz obsahuje:

 • V rámci Modulu: HardSkill 2 x 120 min. do týždňa (mimo prázdnin a sviatkov)
 • V rámci Modulu: Project 1 x 60 min. do týždňa a 1 x 240 min. každú druhú sobotu
 • Počítač v rámci učebne so všetkým potrebným vybavením
 • Možnosť online konzultácie s lektorom
 • Dostupnú knižnicu assetov pre tvorbu hier
 • Zapojenie do slovenskej hernej komunity
 • Mentoring tvorby a propagácia vlastnej hry
 • GameJamy a rôzne zaujímavé eventy

Cena za Modul č.1: HardSkill
120 € /1 mesiac
360 € /3 mesiace

Partneri:

Edufactory by Pixelfederation Butterfly Effect Hemisféra
TEDI FMK Bohemia Interactive Summer Game Dev
Vysoká Škola Múzických Umení Slovak Game Developers Association
Kontakt:
levelup@hemisfera.sk
0903 121 349