Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

GameCamp Bratislava | Denný tábor

Image Alt

GameCamp Bratislava | Denný tábor

189€

About this course

Denný letný tábor v Bratislave

Hravý detský tábor, kde sa deti môžu venovať remeslám aj digitálnej grafike, hrať a vymýšľať stolové hry, veľa behať a za aktivity získavať odznačiky a odmeny 🙂 

Pre koho: deti od 7 do 12 rokov

Kedy: 5 dní v týždni počas letných prázdnin

Kde: v budove FMFI UK (MatFyz), Mlynská dolina, Bratislava

Strava: 3x denne (aj diétne jedlá)

Čas: 7:00 – 17:00 – Ranný príchod na tábor: medzi 7:00 – 8:30 hod.

Zľavy: Okrem postupného vývoja ceny turnusu ponúkame tiež súrodeneckú zľavu, zľavu pre kamarátov a množstevnú zľavu za viac turnusov a detí – 5 € /dieťa (nie na objednávku)

GameCamp Bratislava – cena za turnus (5 dní)

Počet miest za zľavnenú cenu je limitovaný, organizátor môže obdobie trvania akciovej ceny skrátiť, ak sa naplní stanovená kapacita.

175 €

do 30. 4.

185 €

do 30. 5.

195 €

do 15. 6.

205 €

plná cena

Kúpou turnusu získate:

 • animovaný program od 7:00 – 17:00
 • strava 3X denne (desiata, obed, olovrant, aj diétne jedlá)
 • technické vybavenie a pomôcky k všetkým aktivitám a hrám
 • gamifikačný odmeňovací systém, kde si môžete pozrieť, čomu sa deti počas dňa venujú a kde si môžu kúpiť odmeny

Platby a zľavy

 • zľavy – súrodenecká, kamarátska a množstevná zľava (5€/dieťa)
 • možnosť čiastkovej úhrady v mesačných platbách v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov do začiatku tábora
 • možnosť uplatnenia rekreačného preukazu

 📅 GameCamp v Bratislave – TURNUSY 

Kde: v budove MatFyzu (FMFI UK), Mlynská dolina

Cestujete vo sviatočný piatok 5. 7. na výlet? Nevadí, ponúkame Vám skrátený turnus iba do štrvtka!

Viac o tábore GameCamp

Cieľom aktivít v tábore GameCamp je spokojnosť dieťaťa, ktoré sa pri hre učí, objavuje a slobodne sa rozvíja. Preto si deti samé vyberajú, čomu sa chcú v daný deň venovať – zabavia sa pri tvorivých úlohách, športe či hrách. Aktivity a hry prebiehajú pod dohľadom animátorov v duchu fair play.

Na čo sa deti môžu tešiť?

 • množstvo spoločenských a stolových hier – medzi každoročných favoritov patria Bang či stolný futbal
 • pomôcky pre tvorivú prácu – obľúbené sú najmä zažehľovacie korálky či lego videá
 • pomôcky na tvorbu vlastnej spoločenskej hry – výkresy, farby, modelina na figúrky
 • pomôcky na športovanie – okrem lôpt máme pre deti nerfkové zbrane a bezpečnostné okuliare
 • vybavenú počítačovú učebňu – deti najčastejšie tvoria digitálnu grafiku alebo vytvárajú jednoduchú platformovku
 • ďalšie deti s podobnými záujmami 🙂 

Aktivity v počítačovej učebni sú obmedzené na max 2 hodiny denne:

 • 1 hodina, kedy sa spolu s lektormi deti môžu venovať tomu, čo ich zaujíma – grafika, programovanie alebo herný dizajn
 • 1 hodina, kedy sa môžu buď zahrať sami alebo s kamarátmi alebo pokračovať v úlohách s lektormi

Zoznam aktivít zahŕňa tvorbu pixelovej grafiky a animácií či komiksov, jednoduché logické úlohy ako sudoku či hádanky a programátorské nástroje Scratch, GDevelop a od minulého roku opäť aj úlohy na deťmi obľúbenej platforme Roblox – Roblox Studio. V Roblox Studio si deti vyskúšajú modelovanie v 3D a vytváranie vlastných máp a svetov.

Turnus zakončíme spoločne s vami Veľtrhom v piatok od 15:00. Deti vám ukážu, na čom pracovali, a zároveň si budete môcť spolu vyskúšať a zahrať všetky projekty, ktoré počas týždňa vznikli 🙂

FAQ – Často kladené otázky

Harmonogram tábora

1. Kedy treba prísť ráno do tábora?

Príchod do tábora je medzi 7:00 a 8:30 hod. Skorá ranná hodina je ústretovým krokom pre rodičov, ktorí sa musia stihnúť otočiť do práce naprieč mestom.

2. Kedy môžem po dieťa poobede prísť?

Deťom sa voľnejší program začína po 15:00. Odvtedy najneskôr do 17:00 je možné dieťa vyzdvihnúť.

3. Kde bude prebiehať program tábora?

To závisí od lokality v konkrétnom meste a od možností v jej okolí – či je k dispozícii ihrisko, park či telocvičňa. Ak by v nejakej lokalite mali byť aktivity obmedzené, budeme o tom informovať na stránke aj pri prihlásení.

Aktivity na tábore sú prispôsobené tak, že sa takmer všetky dajú robiť vnútri, takže zlé počasie ponuku aktivít neobmedzí 🙂

Program v tábore

1. Moje dieťa chce byť v skupine s kamarátom, môžu byť spolu?

Keďže deti si v tábore vyberajú aktivity počas dňa slobodne, môžu sa s kamarátom vždy dohodnúť a jednotlivé aktivity robiť spoločne 🙂

2. Trávia deti dostatok času v exteriéri?

Deti sú animátormi motivované, aby si z aktivít, ktoré majú v tábore na výber, volili aj aktivity vonku, napr. športové, či stolové hry. Ak to počasie dovoľuje, animátori spolu s deťmi organizujú vonku nerfkové turnaje, alebo spolu hrajú loptové a iné hry. Ale pri každom tábore závisí od areálu, kde sa tábor odohráva, a zároveň či sa deti chcú do aktivít zapojiť.

3. Ako je to s Nerfkami a vodnými hrami?

Hra s nerfkami, či vodná bitka, ktorú si deti dobrovoľne zahrajú, má pevne stanovené pravidlá. Pri hre deti vedieme k vzájomnému rešpektu. S nerfkami sa hrajú iba v exteriéri, takže hra má časové obmedzenie. Rozumieme obavám, ktoré rodičia majú pri takejto hre. V našom tíme ale spoločne zdieľame názor, že deťom hru na bojovníkov netreba zakazovať. Veríme, že hra založená na dohodnutých pravidlách a rešpekte, ktoré sa dodržiavajú, nezvyšuje u detí agresivitu. Myslíme si, že: „ak sa deti naučia manažovať násilie v rámci hry, zároveň sa učia zvládať ho v realite a ovládať vlastné emócie“ (citácia z článku na eduworld.sk).

4. Prihlasujem na tábor so synom aj mladšiu dcéru, bude ju tábor baviť? Nie je to viac pre chlapcov?

Vôbec nie. Dievčatá, rovnako ako chlapci, majú na výber v tábore množstvo aktivít od kreatívnych až po športové. Ak ich bavia počítačové hry, s lektormi v počítačovej miestnosti sa môžu naučiť, ako sa vytvárajú hry alebo animácie. A ak ich nezaujíma počítač, nájdu si niečo iné, čo ich bude baviť – zoznam aktivít je dlhý 🙂

Zo skúseností vieme, že ak dievčatá nevytvárajú projekty na počítači (animácie alebo jednoduché hry) tak sa rady venujú napr. tvorbe vlastnej stolovej hry s hracím plánom, kartami, vymodelovanými figúrkami a pravidlami, alebo sa venujú tvorbe komiksov alebo modelujú.

Počítačová učebňa

1. Koľko času dieťa trávi v tábore pri počítači?

Ak dieťa nemá záujem o aktivity v počítačovej miestnosti, nemusí sa do nich zapájať, a ak o ne záujem má, tak čas je moderovaný lektormi v miestnosti. Deti majú čas pri počítači limitovaný na max 2 hodiny denne. Jednu hodinu sa vzdelávajú a druhú sa hrajú. Vzdelávaniu sa v tábore venujú lektori z kurzu GameCraft, kde učíme deti tvoriť počítačové hry.

Ak máte záujem o letný program, ktorý je viac zameraný na digitálne zručnosti, pripravujeme aj vzdelávací tábor – Letná škola Vytvor si hru v Košiciach a v Bratislave.

2. Naučí sa dieťa za týždeň programovať?

Keďže majú deti čas pri počítači obmedzený, získané zručnosti za jeden týždeň závisia od ich predchádzajúcich skúseností. Ak sa rozhodnú pre vlastnú hru, s pomocou lektora vytvoria za týždeň jednoduchú hru, pri ktorej sa môžu sústrediť buď na programátorskú časť alebo na tvorbu grafiky a animácií do predpripravenej hry a upraviť dizajn hry. Základy, ktoré získajú, môžu v priebehu školského roka ďalej rozvíjať na kurze GameCraft.

Ak máte záujem o letný program, ktorý je viac zameraný na digitálne zručnosti, pripravujeme aj vzdelávací tábor – Letná škola Vytvor si hru v Košiciach a v Bratislave.

3. Moje dieťa ešte nevie pracovať na počítači, je to problém?

Nie je to problém 🙂 Deti si z aktivít v ponuke nemusia zvoliť prácu na počítači, ak o to nemajú záujem. Ak záujem majú a sú úplní začiatočníci, lektori s nimi prejdú základy tvorby hier v Scratchi alebo jednoduchú grafiku, pričom sa naučia počítač lepšie ovládať. Niektoré deti môžu už po týždni rodičov prekvapiť vlastnou jednoduchou hrou alebo animáciou s príbehom.

Prihlásenia a platby

1. Moje dieťa má iba 6 rokov, ale chcem ho prihlásiť. Robíte výnimky?

Výnimky robíme iba v prípade, že má dieťa v tábore staršieho súrodenca. Podmienkou účasti je určitá samostatnosť dieťaťa, schopnosť orientovať sa priestore, rešpekt voči autoritám a schopnosť slobodne si vyberať aktivity s cieľom dokončiť ich do konca.

2. Akceptujete platbu bonusovou kartou na účely uplatnenia rekreačného poukazu?

Na účely uplatnenia rekreačného poukazu Vám vystavíme faktúru so všetkými potrebnými náležitosťami, ktorú Vám môže preplatiť zamestnávateľ. Ak chcete využiť rekreačný poukaz, objednajte tábor pre deti samostatne. Potvrdenie o návšteve tábora dostanete v posledný deň na tábore. 

Platby zamestnaneckými bonusovými kartami neakceptujeme.

3. Budem potrebovať pre dieťa potvrdenie od lekára?

Pred nástupom do tábora nepotrebujeme potvrdenie od lekára, ale Vami podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Toto vyhlásenie spolu s ostatnými dokumentami, ktoré je potrebné odovzdať pred nástupom, dostanete mailom po vyplnení prihlášky.  

4. Ako si uplatním kamarátsku zľavu?

Ak si prajete uplatniť zľavu pre kamaráta, napíšte nám email na adresu [email protected] s menom kamaráta, ktorý sa chce prihlásiť, a my Vám pošleme zľavový kupón, ktorý použijete v prihláške na uplatnenie zľavy.

Mám doplňujúce otázky?

[email protected]

INFOLINKA: Po-Pia | 9:00 – 18:00 | 0918 798 197

Táboroví vedúci (pripravujeme)