Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Mgr. art. Martin Schwarz

Mgr. art. Martin Schwarz

Lektor

Spoluautor projektu ArtCraft

Aktuálne nedostupný kurz

Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v ateliéri ilustrácie u prof. Dušana Kállaya a doc. Ľuboslava Paľa. Na VŠVU pôsobí ako externý pedagóg. Aktívne sa popri pedagogickej činnosti venuje aj autorskej tvorbe, hlavne ilustrácii, tvorbe komiksov, kresbe a klasickým grafickým technikám. Skúsenosti má aj s filmovou tvorbou. Zúčastnil sa niekoľkých samostatných aj skupinových výstav na Slovensku aj v zahraničí a dostal viacero ocenení. Je autorom ilustrácii niekoľkých kníh, v roku 2019 vydal autorskú knihu Kamaráti zo steny. Na Škole dizajnu učí figurálnu kresbu, typografiu a počítačovú grafiku.