Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Mgr. art. Martin Engler PhD.

Mgr. art. Martin Engler PhD.

Lektor

Spoluautor projektu ArtCraft

Aktuálne nedostupný kurz

Vyštudoval VŠVU odbor grafika a ilustrácia, doktorát v odbore Teória digitálnych hier UCM. Má dlhoročnú prax v tvorbe a výučbe tradičných a digitálnych techník a disciplín. Špecializuje sa na digitálnu ilustráciu, koncepčné umenie a umenie v digitálnych hrách. Aktívne sa podieľa na rozvoji vzdelania ohľadom koncepčného umenia a umenia v digitálnych hrách na Slovensku. Je súčasťou mnohých vzdelávacích projektov v rámci oz Hemisféra ľavá, Pomimo a Artovisko, taktiež má na starosti rozvoj a výučbu hernej grafiky a dizajnu na Univerzite Cyrila a metoda, na katedre Teória digitálnych hier. Pracuje ako freelancer na herných projektoch, je spoluautorom projektu ArtCraft.