Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Mgr. Art Martin Engler

Mgr. Art Martin Engler

Lektor

Dlhoročný animátor, pedagóg a spisovateľ.

Aktuálne nedostupný kurz

Nezávislý herný developer, výtvarník a pedagóg, spoluzakladateľ Pomimo, doktorand. Vyštudoval odbor voľná grafika a ilustrácia pod vedením profesora D.Kállaya na VŠVU. Venuje sa concept artu a rozvoju digitálnych techník a komiksu. Zaoberá sa výtvarnou imagináciou, vizualizačným schopnostiam, tvorbe hernej grafiky, navrhovaniu koncepčného umenia, ilustrácii, experimentálnej tvorbe a tvorbe vo VR.