Predaj Vianočných darčekových poukazov je spustený! 

Mgr. Art Martin Engler

Mgr. Art Martin Engler

Lektor

Dlhoročný animátor, pedagóg a spisovateľ.

Aktuálne nedostupný kurz

Vyštudoval odbor voľná grafika a ilustrácia pod vedením profesora D.Kállaya na VŠVU. Venuje sa concept artu a rozvoju digitálnych techník a komiksu. Zaoberá sa výtvarnou imagináciou, vizualizačným schopnostiam, tvorbe hernej grafiky, navrhovaniu koncepčného umenia, ilustrácii, experimentálnej tvorbe a tvorbe vo VR.