Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Doc. Mgr.art Ján Šicko ArtD

Doc. Mgr.art Ján Šicko ArtD

Garant

Dlhoročný animátor, pedagóg a spisovateľ.

„Verím, že kreativita je najdôležitejšia zručnosť, ktorá bude mať v budúcnosti vysokú hodnotu. Treba ju v deťoch podporovať a rozvíjať. Ide o univerzálnu zručnosť, keďže netušíme aké pracovné nástroje budú naše deti v budúcnosti používať.“
Vyštudoval VŠVU, je výtvarník, pedagóg a dizajnér, s originálnym prístupom k tvorbe, je držiteľom Národnej ceny za dizajn. Jeho tvorba sa pohybuje na hranách viacerých disciplín a žánrov. Charakteristickou je pre neho multimedialita – tvorí interaktívne inštalácie a objekty, živé vizuály pre rôzne druhy predstavení, svetelný dizajn, rovnako aj vývoj autorského softvéru a hardvéru. Jeho projekty vznikajú v spolupráci s inštitúciami, či klientmi ako sú – SNG, SNM, SCD, Slovenský rozhlas, Divadelný ústav či Hudobné centrum, SĽUK. K významným patria jeho diela a vystúpenia pre festivaly – Pohoda, Konvergencie, Bratislava Design Week, Biela noc a práca pre mimovládne organizácie a súkromný sektor (SFC, Pixel Federation). Na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU založil a vedie od roku 2014 laboratórium MediaLab*. Vytvára aj samostatné autorské projekty v rámci vlastného štúdia DevKid.