Harmonogram

programu

PROGRAMOVANIE - HARDSKILL 

GRAFIKA - HARDSKILL 

Modul HardSkill pre kurz programovania/grafiky trvá 3 mesiace. Projektové moduly taktiež.
Harmonogram  pre Projektový modul nájdeš nižšie na stránke.  

0

Úvod do prostredia Unity a VisualStudia

120 min.

Úvod do 3D grafiky - Zoznámenie s 3D softvérom

120 min.

0

1

Premenné a dátové typy

120 min.

Základy modelovania 1. - modelovanie jednoduchého objektu

120 min.

1

2

Podmienky

120 min.

Základy modelovania 2.

120 min.

2

3

Cykly

120 min.

Materiály a textúry - Ako zachytiť rôzny materiál + Materál, textúry a unwrap 3D modelu

120 min.

3

4

Funkcie + update, start, awake, fixed update

120 min.

Env. dizajn - Úvod do environment dizajnu

120 min.

4

5

Transform - vektory

120 min.

Sculpting

120 min.

5

6

Pohyb objektu (translate + addForce), rotácia a scale

120 min.

Rendering v Arnolde - Svetla a materiály

120 min.

6

7

Collision, trigger

120 min.

Modelovanie postavy / Humanoidná postava a ako ju modelovať 1.

120 min.

7

8

Spawn a destroy, prefabs

120 min.

Modelovanie postavy / Humanoidná postava a ako ju modelovať 2.

120 min.

8

9

User Interface

120 min.

Mixamo, jednoduchý rig v Mayi

120 min.

9

10

Polia / Listy

120 min.

Mixamo, jednoduchý rig v Mayi

120 min.

10

11

Object pooling

120 min.

Úportfóliá a úvod do 2D grafiky

120 min.

11

12

Animácia

120 min.

Perspektíva + štúdia

120 min.

12

13

Navigácia - navmesh agent a pathfinding

120 min.

Štúdia perspektíva, zohnať primitívne objekty a poskladať zátišie s kontextom

120 min.

13

14

Úvod do GameDesignu

120 min.

Svetlo a tieň + štúdia+teoria farieb

120 min.

14

15

Čo by mal grafik vedieť o programátoroch a gamedesignéroch?

120 min.

Priestorová štúdia predmetov I.,II.

120 min.

15

16

Cvičenia/ workshopy

120 min.

Priestorová štúdia ľudskej hlavy a Priestorová štúdia ľudského tela

120 min.

16

17

Cvičenia/ workshopy

120 min.

Základy animácie 1.

120 min.

17

18

Cvičenia/ workshopy

120 min.

Základy animácie 2.

120 min.

18

19

Cvičenia/ workshopy

120 min.

Úvod do game dizajnu + Čo by som mal vedieť o programátoroch a gamedesignéroch

120 min.

19

PROJEKTOVÝ MODUL
PROGRAMOVANIE / GRAFIKA 
3 mesiace 

1

Po moduloch “HardSkill” nasledujú dva trojmesačné moduly “Project”, kde budeš spolu s teamom pracovať na vlastných herných prototypoch. Okrem praktických hodín ťa lektori posunú o level vyššie v témach relevantných pre prácu na projekte.

120 min.

1

Kurz obsahuje:

  • V rámci Modulu: HardSkill
    2 x 120 min. do týždňa (mimo prázdnin a sviatkov)
  • V rámci Modulu: Project
    1 x 60 min. do týždňa a 1 x 240 min. každú druhú sobotu
  • Možnosť online konzultácie s lektorom
  • Zapojenie do slovenskej vyvojarskej komunity
  • Mentoring tvorby a propagácia vlastnéj hry
  • Hackatony a rôzne zaujímavé eventy

© Copyright 2018 Hemisféra