Obsah kurzu

Programovanie

Deti sa učia programovať na konkrétnych projektoch, ktorých výsledkom sú funkčné hry. Nemusíte sa báť, že by to nezvládli. Začiatočníci programujú v programe Scratch, ktorý je určený aj pre menšie deti a učí ich programovať jednoduchou a hravou formou. Ak sa deti  rozhodnú pokračovať v tvorbe 2D hier, tak sa následne učia pracovať v hernom engine Construct2, ktorý funguje na veľmi podobných princípoch, ale využívajú ho aj profesionáli. Pre pokročilých máme pripravené základy HTML, CSS, programovanie 3D hier v Roblox Studiu prostredníctvom programovacieho jazyka Lua, alebo programovanie hier pomocou jazyka C# v profesionálnom hernom engine Unity 3D.

Game art

Deti si na kurze vytvárajú vlastné originálne postavičky do hier, zaujímavé pozadia a scény, na ktorých sa hra odohráva, navrhujú prostredia a mapy, ktoré sú výzvou pre hráčov. Tvoria základné animácie do hry. Spoznávajú pritom základné princípy pixelartu, bitmapovej a vektorovej grafiky, alebo flatdesignu. Učia sa využívať rôzne nástroje, ak je napríklad Piskel, Krita, alebo Inkscape. Pokročilí, ktorí sa rozhodli tvoriť 3D hry sa venujú aj modelovaniu 3D grafiky v Robloxe, Scatchupe, alebo Blenderi.

Game design

Správny gamedizajnér sa musí veľa hrať, aby sa vedel vžiť do kože hráča. Preto sa občas na kurzoch hráme stolové a online hry, ale neostávame iba pri hre, ale do hĺbky skúmame, na akých mechanikách a princípoch je hra postavená a ako by sa dala zlepšiť. Deti tak spoznávajú základné prvky hernej psychológie a gamifikácie, ako napríkľad skóre, levelovanie, kreativita, rivalita, customizácia a iné. Vytvárajú vlastné levely do existujúcich hier (napr. Free Rider), naučia sa tak rozmýšľať ako level dizajnéri. Na kurze vymýšľame vlastné svety, príbehy a komiksy do hier, dávame hrám život a rozvíjame tak detskú predstavivosť.

Prihláste sa hneď teraz.

Q/A

Prečo hry?

Deti hry milujú vďaka ich interaktivite. V hrách objavujú nové svety, hrdinov a príbehy, ktoré ich inšpirujú. Hry im prinášajú nové výzvy a priestor na slobodnú tvorbu a experimentovanie. A práve túto pozitívnu emóciu je možné využiť v prospech vzdelávania. Samotný proces hrania bezpodmienečne súvisí s procesom učenia. U detí v predškolskom veku je hra základným pilerom učenia. Toto pravidlo v skutočnosti platí aj pri vzdelávaní vo vyššom veku.

Počítačových hier vo vzdelávaní sa netreba báť. Existujú hry, ktoré vás dokážu naučiť kódiť, počítať, alebo vám odovzdajú nejaké morálne posolstvo. Je samozrejme veľmi dôležité, udržať pri výbere hry pre dieťa zdravý pomer zábavy a edukačnej hodnoty, a tiež etických zásad. V takom prípade sa hry stávajú efektívnym nástrojom urýchľujúcim procesy vzdelávania. Tvorba hier učí deti procesom, ktoré v živote budú potrebovať. Projektový manažment, tímová spolupráca, programovanie, grafický dizajn, game dizajn, všetky tieto zručnosti spoločne zastrešujú cestu k úspechu.

Matej Held, majiteľ

Ako to funguje?

Kurz Gamecraft vznikol na základe myšlienky vzdelávať deti v oblasti informačných technológií hravou formou s ambíciou osloviť ich rečou, ktorej rozumejú, tzv. rečou hier.

Tvorba hier ponúka deťom pohľad do zákulisia. Vzdelávanie pútavou formou na princípe slobodnej voľby, ktorý pri výučbe využívame, považujú deti za zábavu. Pri hre tak deti prirodzene vyskúšajú všetky smery, ktorými sa na kurze Gamecraft môžu vydať - programovanie, game art, game dizajn .

Deti si na ceste vzdelávania na kurze Gamecraft prechádzajú štyrimi fázami . Tu je dôležité spomenúť, že trvanie jednotlivých fáz je z hľadiska času u detí vysoko individuálne. Tempo výučby sa vďaka hravej forme vzdelávania ľahko nastavuje špecificky pre jednotlivcov. Práve hravé učenie zaručuje, že si deti ani neuvedomujú, že sa po celý čas vzdelávajú, deje sa to prirodzene.

1. fáza

V prvej fáze sa dieťa zoznámi so základnými nástrojmi a naučí sa pravidelne a systematicky pracovať a koncentrovať sa. Už v tejto fáze dieťa častokrát objaví, ktorá cesta ho najviac baví.

2. fáza

V nasledujúcom období dieťa začína pracovať na vlastných malých projektoch, v ktorých prirodzene naráža na nové, nepoznané problémy. Jeho úlohou je hľadať riešenia prioritne na vlastnú päsť. Úlohou lektora je naviesť dieťa správnym smerom a naučiť ho samostatne riešiť problémy. V tejto fáze sa deti postupne presúvajú od základných nástrojov k tým profesionálnym. V prípade programovania ide o prechod od Scratchu, cez Construct 2 a Roblox Studio (jazyk Lua) až Unity 3D (jazyk C#). V prípade grafiky si deti prejdú postupne cez pixelovú, vektorovú, bitmapovú grafiku až ku 3D grafike.

3. fáza

nastáva, akonáhle dieťa dosiahne úroveň schopností, kedy bez väčších problémov naprogramuje stredne náročnú hru, či vytvorí kvalitnú grafiku. Deti môžu v tejto fáze vytvoriť tím a spoločne pracovať na vlastnej hre. Učia sa spolupracovať a komunikovať v tíme, používať pri práci time manažment či projektový manažment. Lektor ich vedie a ponúka nástroje na efektívnejšiu spoluprácu - Google drive, kan-ban systém Trello, či pracovné sociálne siete. Cieľom je v tejto fáze uspešne dokončiť komplexnejšiu hru.

4. fáza

je dôležitá z hľadiska rozvoja detí do budúcnosti. Deťom v tejto fáze odkrývame svet existujúcej scény slovenských herných vývojárov. Naprieč kurzami majú dokonca možnosť vytvoriť si vlastnú scénu vývojárov. Komunita a networking sú v dnešnom svete dôležité, o to viac v hernom biznise, kde je kľúčovým prvkom zohraný tím a podpora profesionálov. Aj preto deti chodia na exkurzie do herných firiem. Pokročilé deti sa stretávajú na Game Jamoch - neformálnych súťažiach, kde si v rámci tímov zmerajú svoje sily a spoznajú nových ľudí. Tím najpokročilejším ponúkame možnosť absolvovať krátkodobú prázdninovú stáž v spoločnosti Pixel federation.

Prečo to funguje?

1. gamifikačný systém

Jedným zo základných nástrojov, ktorý nám na kurzoch pomáha je náš gamifikačný systém. Ide o webovú stránku hemisfera.me, určenú len pre naše deti a rodičov. Každé dieťa tu má svoj profil a môže sa kedykoľvek prihlásiť, aj z domu. Nájde tu množstvo zadaní a úloh, či pracovných a učebných materiálov zameraných na jednotlivé oblasti a nástroje používané na kurze Gamecraft. Aj vďaka tejto ponuke si dieťa môže slobodne zvoliť, čomu sa bude na kurze venovať. Lektor sa ho snaží pri tejto voľbe len usmerňovať v závislosti od náročnosti úloh a ich vzájomnej nadväznosti. Sloboda, ktorú dieťa v tejto forme dostáva mu umožňuje skúsiť viac ciest, nájsť čo ho baví, vnútornú motiváciu, či objaviť v sebe talent.

2. odmeny

Za splnené úlohy získavajú deti na kurze body a mince. Mince nezískavajú náhodne, ani s nimi nehazardujú, sú odmenou za cieľavedomosť a zodpovednosť, nie za šťastie. Deti sú tak motivované pracovať zodpovedne. Ak si našetria dostatok mincí, môžu si vybrať odmenu v podobe poukážok na nákup hier, kníh, či hračiek.

3. projektové vzdelávanie

Pri práci na projektoch/hrách si deti slobodne vyberajú z dostupných nástrojov a učia sa schopnostiam, ktoré budú bezprostredne potrebovať pri tvorení svojej aktuálnej hry. Sú tak vnútorne motivované zdokonaľovať sa, pretože vidia okamžitý výsledok svojej práce a zároveň si získané vedomosti osvoja priamo v praxi. Deti môžu na stránke hemisfera.me zverejniť svoje hry a projekty tak, aby si ich mohol zahrať prakticky ktokoľvek. Dostávajú tak hodnotnú spätnú väzbu, ktorá ich veľa naučí a buduje v nich zdravé sebavedomie.

4. vzdelávanie lektorov

Lektori prechádzajú systémom pravidelných školení, kde sa okrem rozvoja ich technických zručností venujeme rozvoju ich ľudských schopností. Učia sa pracovať s dynamikou skupiny, či detskou motiváciou. Učia sa pochopiť aktuálne detské potreby prostredníctvom NVC (Nenásilnej komunikácie). Rovnako sa učia pripravovať obsah tak, aby klasické hodiny občas ozvláštnili, napríklad tvorbou vlastných spoločenských hier, hodinou elektorniky, či hraním old-school PC games.

Kam to smeruje?

Vývoj hier je živé odvetvie, v ktorom prichádzajú na scénu stále nové myšlienky a technológie, preto určite nechceme zaspať na vavrínoch. Kurz Gamecraft neustále vylepšujeme a pridávame nové aktuálne témy, ako napríklad virtuálna realita.

Našou ambíciou je vytvoriť komplexný vzdelávací systém v oblasti tvorby digitálnych hier. Z toho dôvodu tento rok spúšťame LevelUp, vzdelávací program pre stredoškolákov. Naši partneri nedávno spustili program Butterfly Effect, ktorý vzdeláva študentov a dospelých v oblasti tvorby hier. Čo v praxi znamená, že deti majú možnosť sa rozvíjať v oblasti tvorby hier od detstva do dospelosti.

Veľmi sa tešíme z toho, že sa mnohé naše deti posunuli k vlastným komplexným projektom. Chceme ich ďalej posúvať aj v staršom veku. Takýmto spôsobom spoločne vychováme budúcu scénu herných vývojárov.