EduQuest

Prihlásiť

Kurz je určený deťom od 9 do 12 rokov.

Kurz bude prebiehať 1 krát týždenne po 3 hodiny.

Na vývoji tohto inovatívneho kurzu momentálne intenzívne pracujeme. Ak máte záujem, aby sa kurz objavil aj na vašej škole, tak nám napíšte na info@hemisfera.sk. Otvárame v septembri 2018.

About1

EduQuest je vzdelávací kurz, na ktorom sa
deti vžijú do role vesmírych cestovateľov a hrdinov,
aby spoznávali nové veci.

Deti budú kombinovať vedomosti z klasických
predmetov ako je matematika, fyzika,
chémia, biológia a spoločenské vedy,
s dôrazom aj na moderné technológie a postupy.
Použijú ich pri riešení najrôznejších výziev.

About2

Edu Quest je vedený ako hra, deti sa stávajú
cestovateľmi vesmírom a ich lektor im stavia
do cesty mnohé prekážky.

Či už pôjde o prežitie na púšti, vypočítanie dráhy
letu, alebo získavanie najvhodnejšieho spojenca,
vždy dostanú deti možnosť sa nielen niečo nové
naučiť, ale zároveň si to i vyskúšať pri praktickej úlohe.

About3

Inšpirujeme sa vzdelávacím procesom
edu-larpov, aby sme obsah vytvorili
interaktívny a zábavný, no hlavne,
aby kurz rozvíjal aj tzv. hard skilly,
ale i tie soft skilly ako je práca v skupine,
vyhľadávanie a využívanie informácii a ich
prezentáciu.

About4

Zameranie kurzu

Zameranie1

Zážitkové vzdelávanie

Deti sa vydajú na dobrodružstvo, pri ktorom budú musieť vyriešiť mnoho výziev. Precestujú kus vesmíru a ich zážitky im ostanú ešte dlho v pamäti.

Zameranie2

Práca s informáciami

Aby sa cestovatelia nestratili a dostali z nebezpečenstiev, naučia sa vyhľadávať pravdivé a užitočné informácie pre ich misie.

Zameranie3

Využívanie vedomostí

Na opustenej planéte nestačí, že niečo viete odrecitovať, svoje vedomosti je treba premeniť na riešenie. Prax vždy najlepšie ukáže, ako dobre ste sa niečo naučili.

Zameranie4

Tímová spolupráca

Vo vesmíre deti nebudú samé. Budú tvoriť tímy, ktoré spoločne objavia nové galaxie. Učia sa tak spolupráci, empatii, ale vznikajú tak i nové priateľstvá.

Názor odborníka

Bozik

Mgr. Michal Božik
Portál Vĺčatá.sk

Na Eduquest sa pozerám z dvoch perspektív: perspektívy učiteľa a perspektívy psychológa. Ako učiteľ vidím vysoký motivačný potenciál, učenie sa v kontexte záujmov dieťaťa, ale aj tímovú povahu kurzu, ktorá v dnešom vzdelávaní často chýba. Ako psychológ, venujúci sa (video)hrám vidím benefity takto nastaveného kurzu práve v hravej forme vzdelávania. Okrem toho oceňujem nastavenie kurzu, ktoré stimuluje zvedavosť a kreativitu. Využitie psychologických poznatkov (už v prvom ponúkanom module Pyramída) je na Slovenskom trhu stále neobvyklé a o to viac vítané. 

1. kapitola

Na začiatok máme pre Vás pripravený
prvý príbeh:

Pyramída

Ide o hru z jednotným príbehom s 12 kapitolami (dobrodružstvami). Zaoberá sa potrebami človeka. Kostrou príbehu sú motívy Maslowovej pyramídy potrieb a ich vplyv na rozvoj osobnosti. Na prekonanie prekážok, však budú potrebné i vedomosti z geografie, biológie, fyziky, spoločenských vied, ktoré si budú musieť deti osvojiť.

Pripravuje sa

Momentálne na EduQueste tvrdo pracujeme, aby sme Vám ho mohli ponúknuť už budúci rok v septembri (2018).

Ak by ste chceli spolupracovať na tomto projekte, alebo prihlásiť dieťa do testovacej skupiny, spolu s ktorou tento produkt vyvíjame, tak nám napíšte na mail info@hemisfera.sk predmet: EduQuest.

Tešíme sa na vás v septembri 2018.